Hovedinnhold
Skriv ut

Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter (BR-1010)

Gjennom tjenesten for elektronisk registrering kan du registrere nye enheter i Enhetsregisteret, Foretaksregisteret og Frivillighetsregisteret. Du kan også foreta registrering i Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret og andre tilknyttede registre.

Kort om skjemaet

Gjennom tjenesten Samordnet registermelding kan du registrere opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Skjemaet skal brukes både ved registrering og ved senere endringer. Da får flere offentlige registre kjennskap til opplysningene samtidig.

Digital signatur

Denne løsningen kan bare brukes med digital signatur. Det betyr at alle vedlegg som skal følge meldingen, må kunne lastes opp elektronisk og at alle som skal signere må kunne gjøre det i Altinn.

Hver signerer får automatisk opprettet en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.

Tjenesten kan i dag ikke brukes for disse organisasjonsformene:

 • Europeisk selskap
 • Europeisk økonomisk foretaksgruppe
 • Fylkeskommunalt foretak
 • Gjensidig forsikringsselskap
 • Interkommunalt selskap
 • Kommunalt foretak
 • Pensjonskasse
 • Sparebank
 • Statsforetak
 • Annet foretak ifølge særskilt lov (bl.a. helseforetak og studentsamskipnad)

For disse organisasjonsformene kan du melde endringer og sletting:

 • Norskregistrert utenlandsk foretak - endring og sletting
 • Selskap med begrenset ansvar - endring og sletting
 • Konkursbo - sletting kan kun meldes på konkursbo opprettet før 1.3.2008

Ved registrering og endring som du ikke kan melde i den elektroniske løsningen, må du bruke papirblankett. Se begrensninger/opplysninger som ikke kan meldes elektronisk.

Personvern

Brønnøysundregistrenes personvernerklæring.

Formål

Skaffe oversikt over alle næringsdrivende foretak i Norge.

Identifisere registreringsenheter i forbindelse med tildeling av organisasjonsnummer, holde oversikt over grunndata for den enkelte registreringsenhet, og bidra til å redusere oppgavepliktene for næringslivet.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Ny enhet - Registreringsplikt i registeret.
 
Endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Endring av registrerte opplysninger.

Hvem skal levere

Gjelder enheter som er registrert i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret.

Enheter som har registreringsplikt i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, Frivillighetsregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Virksomhets- og foretaksregisteret hos SSB, Stiftelsesregisteret og Skattedirektoratets register over upersonlige skattytere.

Krav til innsender

Alle privatpersoner har tilgang til å fylle ut skjemaet. De som skal signere meldingen vil motta en signeringsoppgave i meldingsboksen sin under "Til min behandling".

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1
Lovhjemmel 2