Hovedinnhold
Skriv ut

Samordnet registermelding - registrering av nye og endring av eksisterende foretak og enheter (BR-1010)

Gjennom tjenesten for elektronisk registrering kan du registrere nye enheter i Enhetsregisteret og Foretaksregisteret. Du kan også foreta registrering i Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret og andre tilknyttede registre.

Hvor finner du skjemaet?

Du kommer til skjemautfylling ved å følge lenken under.

Åpne skjema for elektronisk leveringSamordnet registermelding

Krav om vedlegg

Stiftelsesdokument, nødvendige protokoller, erklæringer, vedtekter, selskapsavtale/rederiavtale.

Vedleggskjema

Kort om skjemaet

Gjennom tjenesten Samordnet registermelding kan du registrere opplysninger til Enhetsregisteret, Foretaksregisteret, Merverdiavgiftsregisteret, NAV Aa-registeret, Statistisk sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister og Skattemantallet for etterskuddspliktige.

Også forandringer i opplysningene som ble gitt om en enhet eller et foretak ved registreringen, skal meldes på «Samordnet registermelding». Da får flere offentlige registre kjennskap til dem samtidig.

Digital signatur

Løsningen er basert på signering av meldinger. Det betyr at de som skal skrive under på meldingen, må signere digitalt før meldingen kan sendes til Brønnøysundregistrene. Krav om digital signatur gjelder også erklæringer som ligger ved meldingen.

Det kreves at de som skal signere, gjør det personlig.

Hvem som skal signere registermeldingen, går fram av meldingen. Hver signerer får automatisk opprettet en signeringsoppgave i sin meldingsboks i Altinn. Meldingen blir ikke sendt til behandling før alle har signert. Mer om signering.

Denne løsningen kan bare brukes med digital signatur. Det betyr at alle vedlegg som skal følge meldingen, må kunne lastes opp elektronisk og at alle som skal signere meldingen må kunne gjøre det i Altinn. Du kan ikke ta utskrift av meldingen og sende den inn på papir. Skal du sende melding på papir, må du bruke blankett som er beregnet på det.

 

Tjenesten kan i dag brukes for følgende organisasjonsformer:

For disse organisasjonsformene kan du melde inn nye enheter, melde endringer, oppløsning og sletting på allerede registrerte enheter:

 • Aksjeselskap
 • Allmennaksjeselskap
 • Andre bo
 • Annen juridisk person
 • Ansvarlig selskap med ubegrenset ansvar
 • Ansvarlig selskap med delt ansvar
 • Boligbyggelag
 • Borettslag
 • Eierseksjonssameie
 • Enkeltpersonforetak
 • Forening/lag/innretning
 • Kommandittselskap
 • Partrederi
 • Samvirkeforetak
 • Stiftelse
 • Tingsrettslig sameie
 • Verdipapirfond

For disse organisasjonsformene kan du melde endringer, oppløsning og sletting:

 • Norskregistrert utenlandsk foretak - endring og sletting
 • Selskap med begrenset ansvar - endring og sletting
 • Konkursbo - sletting kan kun meldes på konkursbo opprettet før 01.03.2008

For registrering og endringer som ikke støttes i den elektroniske løsningen må du bruke papirblankett. Se begrensninger/opplysninger som ikke kan meldes elektronisk.

Formål

Skaffe oversikt over alle næringsdrivende foretak i Norge.

Identifisere registreringsenheter i forbindelse med tildeling av organisasjonsnummer, holde oversikt over grunndata for den enkelte registreringsenhet, og bidra til å redusere oppgavepliktene for næringslivet.

Hendelse som utløser skjemaplikten

Ny enhet - Registreringsplikt i registeret.
 
Endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Endringer i forhold til registrerte opplysninger.

Hvem skal levere

Gjelder enheter som er registrert i Enhets- og Foretaksregisteret.

Enheter som har registreringsplikt i Enhets- og Foretaksregisteret, NAV AA-register, Stiftelsesregisteret, Merverdiavgiftsregisteret eller SSBs Bedrifts- og foretaksregister.

Krav til innsender

Alle privatpersoner har tilgang til å fylle ut skjemaet. De som skal signere oppgaven vil motta en signeringsopgave i "Til min behandling".

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).

Innlevering

Hendelsesstyrt rapportering

Lovhjemmel

Les mer om lovhjemmel for oppgavene i Oppgaveregisteret:

Lovhjemmel 1
Lovhjemmel 2