Hovedinnhold

Oversikt støtteordninger

Her kan du finne aktuelle støtteordninger for deg og din virksomhet 

Formål


Bransje

Støtteordninger for bransje: Bergverksdrift, utvinning av råolje og naturgass

Støtteordninger for bransje: Faglig, vitenskapelig, teknisk, forretningsmessig tjenesteyting

Støtteordninger for bransje: Elektrisitet-, gass-, damp- og vannforsyning, renovasjon, gjenvinning

Støtteordninger for bransje: Fiske, fangst, akvakultur

Støtteordninger for bransje: Industri; produksjon og reparasjon av ulike industrivarer

Støtteordninger for bransje: Transport og lagring

Støtteordninger for bransje: Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter

Støtteordninger for bransje: Varehandel, reparasjon av motorvogner mv.

Støtteordninger for bransje: Annen tjenesteytning

Støtteordninger for bransje: Helse- og sosialtjenester, undervisning

Støtteordninger for bransje: Bygge- og anleggsvirksomhet

Støtteordninger for bransje: Overnattings- og serveringsvirksomhet

Støtteordninger for bransje: Finansierings- og forsikringsvirksomhet, eiendomsforvaltning

Støtteordninger for bransje: Informasjon og kommunikasjon

Støtteordninger for bransje: Jordbruk, skogbruk, jakt og viltstell

Støtteordninger som er uavhengige av bransje

Kontakt og hjelp