Hovedinnhold
Skriv ut

Om Altinn

Altinn ble åpnet av tidligere finansminister Per-Kristian Foss og nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen 4. desember 2003, men arbeidet startet allerede ved årtusenskiftet.

Løsningen har hatt suksess med å utbre elektroniske skjema og tjenester til – i første rekke – næringslivet i Norge.

 • 99 prosent av alle mva-pliktige i Norge rapporterer via Altinn annenhver måned
 • 98 prosent av næringslivet rapporterer lønns- og trekkoppgaven via Altinn
 • 98 prosent rapporterer aksjonærregisteroppgaven via Altinn
 • 97 prosent av norske selskaper rapporterer selvangivelsen for via Altinn
 • 100 prosent av norske fiskeoppdrettere rapporterer ukentlig til Mattilsynet og månedlig til Fiskeridirektoratet
 • 82 prosent av næringslivet leverer årsregnskap til Regnskapsregisteret i Brønnøysund
 • 80 prosent av nyregistreringer i Foretaksregisteret skjer via Altinn
 • 3,5 millioner unike brukere har registrert egen profil i Altinn

Få andre land kan vise til tilsvarende utbredelse av elektroniske tjenester til næringslivet.

Store innsparinger

Over 160 millioner digitale skjemaer og meldinger er sendt via Altinn siden starten. Næringsliv og privatpersoner har sendt inn om lag 95 millioner skjemaer via Altinn, mens rundt 70 millioner meldinger er sendt fra det offentlige til brukernes meldingsboks i Altinn. Dette har ført til innsparinger i milliardklassen for både det offentlige og næringslivet.

Næringslivet anslår selv den reduserte tidsbruken til om lag en halv time per skjema som sendes digitalt via Altinn. I fjor ble det sendt mer enn 10 millioner digitale skjemaer fra næringslivet gjennom Altinn. Dette tilsvarer en kostnadsbesparelse for næringslivet på over en milliard kroner årlig fra redusert tidsbruk alene.

Se gründer og entreprenør Håkon Tronrud snakke om innsparingene for konsernet Tronrud Bygg AS ved bruk av Altinn.

Klikk på bildet for å vise intervju med Håkon Tronrud om bruk av Altinn 

Altinn inneholder pr. januar 2014 totalt 422 digitale skjemaer og tjenester. Dette er fordelt på 222 innsendingstjenester (digitale skjemaer), 112 lenketjenester, 72 meldingstjenester, 13 innsynstjenester, 2 formidlingstjenester og 1 samhandlingstjeneste.

Viktigste suksessfaktorer

Viktige årsaker til Altinns suksess har vært at Altinn fra dag én har vært grunnlagt på

 • bruk av felles metadata (sematisk interoperabilitet)
 • bruk av åpne standarder (teknisk interoperabilitet)
 • samarbeid innen offentlig sektor og med IKT-leverandører (organisatorisk interoperabilitet)
 • tilpassing av regelverk for elektronisk forvaltning (juridisk interoperabilitet)

Det har ført til at flere enn 80 leverandører av regnskaps-, årsoppgjørs-, lønns- og personalsystemer og andre systemer i dag har integrasjon mot Altinn. Næringslivet kan altså bruke sine vanlige dataverktøy til å logge inn, fylle ut skjemaer, signere og sende inn til det offentlige via Altinn.

Altinn inneholder også svært mye nyttig informasjon for gründere og små/mellomstore bedrifter under Starte og drive bedrift på Altinn.no. Her finnes også oversikt over alle statlige støtteordninger til næringslivet.