For arbeidstakere

Har din arbeidsgiver rapportert riktige opplysninger? Du kan sjekke hva arbeidsgiver har rapportert om deg til NAV, Statistisk Sentralbyrå og Skatteetaten.


Mine inntekter og arbeidsforhold

Som mottaker av lønn, pensjon eller andre ytelser har du rett til innsyn i opplysningene som er rapportert.

Logg deg inn og se hva arbeidsgiveren har rapportert om deg

Spørsmål, feil eller mangler

Har du spørsmål eller mener det er feil i opplysningene, må du kontakte arbeidsgiver eller den som har sendt inn opplysningene.

Utskrift

Ønsker du en utskriftsvennlig rapport av opplysningene, kan du hente denne ut fra tjenesten i Altinn. Her får du utskrift av opplysningene hittil i år eller per måned, og posthenvisning til skattemeldingen.

Sammenstilling av opplysninger

Alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn, ytelser, godtgjørelser med mer skal lage slik sammenstilling til hver enkelt ansatt eller inntektsmottaker.

Sammenstillingen skal du få innen 1. februar i året etter inntektsåret, og den skal inneholde:

  • summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
  • summen av feriepengegrunnlaget
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i arbeidsgivers systemer

For allmennyttige eller veldedige organisasjoner gjelder det egne regler.

Arbeidstaker uten norsk fødselsnummer/D-nummer

Skal du jobbe og oppholde deg i Norge i mindre enn 6 måneder, må du ha et D-nummer for å bli registrert i Folkeregisteret. Et D-nummer er også nødvendig for å få skattekort.

Skatteetaten rekvirerer D-nummer til deg som er skatte- eller avgiftspliktig i Norge. Les mer om hvordan du skaffer deg d-nummer.

Skal du flytte til Norge eller oppholde deg her i mer enn 6 måneder, må du melde flytting til Norge. Les mer om flytting til Norge.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema