Frister rapportering/betaling 2017 og 2018

Frister for levering av a-melding og betaling av skattetrekk/ arbeidsgiveravgift (justert etter helligdager og helger).


Du kan sende a-melding to måneder fram i tid. Denne muligheten kan benyttes ved ferieavvikling og lignende, men er avhengig av at dataene er klare for rapportering.

Husk at du ikke kan levere a-meldinger som gjelder for et nytt år før vi har passert nyttår.

KID og kontonummer for betaling av skattetrekk og arbeidsgiveravgift ligger i tilbakemeldingen du får etter innsendt a-melding. Tilbakemeldingen er tilgjengelig i "Innboks" i Altinn eller i lønnssystemet.

2017

Måned Frist for å levere a-melding Frist for betaling av skattetrekk
Januar 6. februar 2017 15. mars 2017
Februar 6. mars 2017 15. mars 2017
Mars 5. april 2017 15. mai 2017
April 5. mai 2017 15. mai 2017
Mai 6. juni 2017 17. juli 2017
Juni 5. juli 2017 17. juli 2017
Juli 7. august 2017 15. september 2017
August 5. september 2017 15. september 2017
September 5. oktober 2017 15. november 2017
Oktober 6. november 2017 15. november 2017
November 5. desember 2017 15. januar 2018
Desember 5. januar 2018 15. januar 2018

2018

Måned Frist for å levere a-melding Frist for betaling av skattetrekk
Januar 5. februar 2018 15. mars 2018
Februar 5. mars 2018 15. mars 2018
Mars 5. april 2018 15. mai 2018
April 7. mai 2018 15. mai 2018
Mai 5. juni 2018 16. juli 2018
Juni 5. juli 2018 16. juli 2018
Juli 6. august 2018 17. september 2018
August 5. september 2018 17. september 2018
September 5. oktober 2018 15. november 2018
Oktober 5. november 2018 15. november 2018
November 5. desember 2018 15. januar 2019
Desember 7. januar 2019 15. januar 2019


Oppgjør med utsatt betaling ved forenklete oppgjørsordninger (A04 og A05) er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema