Hva skjer hvis du ikke leverer?

A-ordningen bruker tvangsmulkt for å få inn riktige opplysninger innen frist.


Det er svært viktig at du rapporterer riktig og innen frist for at dine ansatte skal få riktig skattekort og skattemelding eller korrekt utbetaling fra NAV og andre.

Hvem kan få tvangsmulkt?

Alle som er opplysningspliktig i a-ordningen og ikke leverer a-melding eller leverer den med feil, kan få tvangsmulkt.

Hva kan du få tvangsmulkt for?

 • Hvis du ikke leverer a-melding innen fristen.

Eller hvis du leverer a-melding med følgende feil:

 • Ikke rapportert aktive arbeidsforhold (F108 / MAGNET_EDAG_108).
 • Rapportert ugyldige inntektskombinasjoner (F200 / MAGNET_EDAG_200).

Hvordan unngå tvangsmulkt

 • Sjekk at du har levert a-melding for alle måneder.
 • Bestill gjerne Avstemmingsinformasjon (A06) for å sjekke hva du har rapportert.
 • Sjekk Tilbakemelding (A03) etter hver a-melding og rett opp i feilene innen frist.
 • Les mer om hvordan du skal rapportere Arbeidsforhold og Inntekter.
 • Aktivèr varslinger i Altinn for å motta varsler på SMS eller e-post når det har kommet brev til Min meldingsboks i Altinn.

Har du fått brev om vedtak om tvangsmulkt i a-meldingen? Dette må du gjøre:

 • Sjekk hva mulkten gjelder
 • Rett opp feilen eller rapporter opplysningene som mangler innen fristen som står i brevet. 
 • Ring Skatteopplysningen på telefon 800 80 000 ved spørsmål

Husk: Du må rette opp i feilene for at mulkten skal stoppe.

Klage på vedtak om tvangsmulkt

Klager du etter klagefristen på 3 uker vil klagen bli avvist, med mindre du ikke kan lastes for å ha klaget for sent, eller det er andre spesielle grunner som tilsier at vi skal behandle den.

Klagen sendes til Skattedirektoratet. Bruk klageskjemaet, alternativt send et brev til Skattedirektoratet, postboks 9200 Grønland, 0134 Oslo.

Hvis klagen får avslag av Skattedirektoratet, blir den sendt videre til Skatteklagenemnda. Du får da et brev om dette.

Du må betale mulkten selv om du klager 

Mulkten stopper ikke selv om du klager. Eneste måte å stoppe mulkten på er å rette opp i feilene. Hvis du får medhold på klagen får du pengene tilbake. 

Andre alvorlige feil kan også få reaksjoner på sikt. Skatteetaten, NAV og SSB har egne bestemmelser. Etatene kan reagere på feilrapporterte opplysninger også tilbake i tid.

Satser og betaling

Tvangsmulkten for 2018 er 113 kroner (1/10 rettsgebyr) per inntektsmottaker med feil per dag. Husk at mulkten løper til feilen er rettet. Maksimalt tak for mulkten er 1000 x 1 130 kroner (rettsgebyr) = 1 130 000 kroner.

Hvis du ikke leverer eller retter innen fristen som står i brevet om tvangsmulkt, får du faktura fra Skatteetaten. Informasjon om betaling og frist står på fakturaen. 

Aktuelt regelverk 

A-opplysningsloven av 22. juni 2012 nr. 43
A-opplysningsforskriften av 24. juni 2014 nr. 857

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema