Hvem skal levere a-meldingen?

Har du betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser? Da må du levere a-melding for den perioden utbetalingen/ytelsen ble gitt.


Har du ansatte?

Da må du levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Du skal melde inn status for alle arbeidsforhold hver måned.

Ifølge a-opplysningslovens § 4 skal du levere a-meldingen minst én gang for hver måned du har opplysningsplikt. Hvis du ikke har forhold som utløser opplysningsplikten, for eksempel lønnsutbetaling eller ansatte, trenger du ikke sende a-melding.

A-melding skal sendes for den måneden opplysningsplikten inntreffer. Det betyr at arbeidsforhold skal rapporteres fra de starter og alle måneder inntil de opphører, mens lønn og andre ytelser rapporteres for alle måneder de utbetales/ytes.

Disse skal levere a-melding (listen er ikke uttømmende):

  • Arbeidsgivere
  • Norskregistrerte utenlandske foretak
  • Pensjonsselskap
  • Private arbeidsgivere
  • Veldedige organisasjoner

Enkeltpersonsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

Se også spørsmål og svar for mer informasjon om føderåd, sesongarbeidere, lott og honorarer. 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema