Om a-meldingen

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.


Om a-meldingen 

Innholdet i a-meldingen

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema