Innholdet i a-meldingen

I a-meldingen gir du informasjon om lønn og ytelser, arbeidsforhold og forskuddstrekk til dine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn.


Dette er opplysningene i a-meldingen: 

Opplysningspliktig og virksomhet

A-meldingen sendes fra den som har opplysningsplikt, det vil si den juridiske enheten som er registrert i Brønnøysundregistrene.

Ved innsendingen bruker du organisasjonsnummeret til den juridiske enheten.
Er det flere virksomheter (underenheter eller bedrifter) under samme organisasjonsnummer, har disse egne virksomhetsnumre. I meldingen må du oppgi virksomhetsnummer for alle virksomheter der det er ansatte eller utbetalinger. Selv om det er ikke er noen utbetalinger en måned, må status på arbeidsforhold sendes inn så lenge virksomheten har ansatte.

Inntektsmottaker 

Du må identifisere den ansatte for å kunne knytte opplysninger om inntekt, fradrag, trekk og arbeidsforhold til rett person. I a-meldingen omtales en person som mottar lønn, pensjon eller andre ytelser fra virksomheten for inntektsmottaker.

Bruk fødselsnummer eller D-nummer for å angi hvilken inntektsmottaker du gir opplysninger om.

Arbeidsforhold 

Alle arbeidsforhold skal meldes inn i a-meldingen hver måned. Alle ansatte i en gitt måned skal være med i a-meldingen, også om de ikke har fått noen utbetalinger.

Alle arbeidsforhold skal registreres med følgende opplysninger:

  • Fødselsnummer, D-nummer eller utenlandsk identifikator
  • ArbeidsforholdsID (hvis en person har flere arbeidsforhold i samme virksomhet)
  • Startdato
  • Yrkeskode www.ssb.no/a/yrke
  • Antall timer per uke som en full stilling tilsvarer
  • Stillingsprosent/Siste dato for endring av stillingsprosent
  • Avlønningstype
  • Arbeidstidsordning
  • Siste dato for lønnsendring

Se ellers informasjon om arbeidsforhold i veiledningen

Lønn og andre ytelser

For hvert arbeidsforhold rapporterer du utbetalt lønn, ytelser, fradrag og forskuddstrekk. Slik knyttes opplysningene opp til den enkelte ansatte i a-meldingen hver måned. 

Utbetaling av lønn skal rapporteres etter kontantprinsippet. Det betyr at alle utbetalinger i en måned skal rapporteres i a-meldingen senest den 5. i måneden etter. I veiledningen finner du mer informasjon om hva som skal rapporteres per arbeidsforhold.

A-meldingen har erstattet følgende skjemaer/oppgaver:

Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema