Om a-meldingen

Alle som utbetaler lønn, pensjon og ytelser skal levere a-melding. Leverer du ikke a-melding, eller leverer den med feil, kan du bli ilagt tvangsmulkt.


Hva er a-meldingen?

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå (SSB) er samlet i a-meldingen og skal sendes inn hver måned av alle som utbetaler lønn, pensjon og andre ytelser. A-meldingen inneholder opplysninger om lønn og ytelser, i tillegg til status på alle arbeidsforhold.

A-meldingen har erstattet følgende skjemaer/oppgaver:

  • Lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1015)
  • Terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk (Skatteetatens RF-1037)
  • Årsoppgave for arbeidsgiveravgift / følgeskriv til lønns- og trekkoppgave (Skatteetatens RF-1025)
  • Melding til Aa-registeret (NAV 25-01.11)
  • Oppgave til lønnsstatistikk (Statistisk sentralbyrå RA-0500)

Merk at tidligere LTO-koder 401 og 926 rapporteres som egne ordninger. For kode 401 er enkelte utbetalinger likevel beholdt i a-ordningen.

A-meldingen sendes elektronisk minst en gang i måneden

A-meldingen sendes gjennom lønnssystem, regnskapsfører, eller direkte registrering i Altinn. Du skal sende inn a-meldingen senest den 5. i måneden etter utbetaling av lønn eller ytelser.

Eksempel:

  • For lønn som utbetales 20. mars er rapporteringsfristen 5. april. Det spiller ingen rolle om det er lønn for mars eller etterskuddsbetalt lønn for februar. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.
  • For lønn som betales ut 2. april er rapporteringsfristen 5. mai. Det spiller ingen rolle om det er lønn for april eller etterskuddsbetalt lønn for mars. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

Hvis du har flere utbetalingsdatoer i løpet av en måned, kan du rapportere ved hver utbetaling om du ønsker å gjøre det.


Se også

Hvem skal levere a-meldingen?
Innholdet i a-meldingen
Hva skjer hvis du ikke leverer?

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema