Om a-ordningen

A-ordningen er en samordnet måte for arbeidsgivere å rapportere opplysninger til staten.


NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten står sammen om a-ordningen. Skatteetaten forvalter ordningen på vegne av de andre etatene.  

Ordningen er digital

Opplysningene blir sendt elektronisk, enten via arbeidsgivers lønnssystem eller via en tjeneste i Altinn.

 A-ordningen trådde i kraft 1. januar 2015. Hensikten var å forenkle og samordne arbeidsgivers rapportering ved å gå fra fem skjemaer til en a-melding.

Hvilke opplysninger kommer i a-ordningen

Arbeidsgiver oppgir inntekt, arbeidsforhold og forskuddstrekk til sine ansatte, samt arbeidsgiveravgift og finansskatt til virksomheten.

Opplysningene blir sendt i en månedlig a-melding.

Hva bruker vi opplysningene til

NAV bruker opplysninger om inntekt blant annet for å beregne

 • sykepenger
 • foreldrepenger
 • uføretrygd
 • dagpenger
 • og for å kontrollere de opplysningene den enkelte har gitt til NAV.

Opplysninger om arbeidsforhold legges i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Dette registeret blir brukt av mange, blant annet Arbeidstilsynet, politiet, Finanstilsynet, Helsedirektoratet og Forsvaret.

Skatteetaten bruker opplysningene blant annet til

 • skattemeldingen
 • skatteoppgjør
 • skattekort
 • å kreve inn og kontrollere arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

 

Statistisk sentralbyrå bruker opplysningene blant annet til

 • lønnsstatistikken
 • sysselsettingsstatistikken
 • sykefraværsstatistikken

Opplysningene blir gjenbrukt av andre

Vi ønsker å legge til rette for at samfunnet kan gjenbruke dataene fra a-ordningen til nye formål. På den måten kan næringslivet tilby bedre tjenester til sine kunder og det offentlige kan tilby bedre tjenester til borgerne.

Stadig flere bruker opplysningene fra a-ordningen, og her er noen eksempler:

 • Banker (for å behandle lånesøkander)

 • Husbanken (for å beregne bostøtte)

 • Statens lånekasse

 • UDI

 • Statens garantikasse for fiskere

 • Fellesordningen for Pensjon (AFP)

 • Garantikassen for fiskere

 • Statens innkrevingssentral

 • Pensjonsselskaper (Statens pensjonskasse, Storebrand, Gabler, KLP med flere)

NAV, Statistisk sentralbyrå og Skatteetaten distribuerer bare opplysningene videre til private og offentlige aktører som etter samtykke eller hjemmel i lov kan motta dem.   

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema