Spørsmål og svar

Hvordan korrigerer jeg en a-melding?

Feilmelding og feilrapportering

Oversikt over innsendte opplysninger

Hvordan sender jeg a-meldingen?

Rapportering og betaling

Rapportering av arbeidsforhold (stillingsprosent, yrkeskoder, permisjoner mm.)

Norsk ID-nummer og internasjonal identifikator

Annen rapportering til NAV og Skatteetaten

Må jeg levere a-melding?

Spørsmål om tilbakemeldingen

Åpne kontaktskjema