Hvem har plikt til å levere a-melding?

Har du betalt ut lønn, kontantytelser eller naturalytelser? Da må du levere a-melding for den perioden utbetalingen/ytelsen ble gitt.


Har du ansatte?

Da må du levere a-melding hver måned inntil arbeidsforholdet opphører, selv om du ikke betaler ut lønn. Du skal melde inn status for alle arbeidsforhold hver måned.

Alle arbeidsgivere er pålagt å rapportere ansettelser, arbeidsforhold, lønn, ytelser, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk til staten. For å melde inn ansatte i Aa-registeret, NAVs arbeidsgiver- og arbeidstakerregister, må du sende a-melding. A-meldingen er eneste kanal for denne rapporteringen.

Enkeltpersonsforetak uten ansatte skal ikke levere a-melding.

Når skal du levere a-melding?

I følge a-opplysningslovens § 4 skal du levere a-meldingen minst én gang for hver måned du har opplysningsplikt. Hvis du ikke har forhold som utløser opplysningsplikten, for eksempel lønnsutbetaling eller ansatte, trenger du ikke sende a-melding.

A-melding skal sendes for den måneden opplysningsplikten inntreffer. Det betyr at arbeidsforhold skal rapporteres fra de starter og alle måneder inntil de opphører, mens lønn og andre ytelser rapporteres for alle måneder de utbetales/ytes.

Hva skjer hvis du ikke leverer a-melding.
Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema