Vi er en veldedig/allmennyttig organisasjon – skal vi levere a-melding?


Veldedige og allmennyttige organisasjoner og institusjoner som har levert RF-1062 kan levere forenklet a-melding (A05) i 2015.  For å kunne benytte den forenklede oppgjørsordningen, må årets ytelser ikke overstige kr 70 000,- per person, eller kr 700 000,- totalt.

Oppgjør med utsatt betaling er ikke videreført i a-ordningen. Betalingsfristen er dagen etter lønnsutbetaling.

Organisasjoner og institusjoner som i dag leverer lønns- og trekkoppgaver, terminoppgaver eller melding til Aa-registeret, skal levere vanlig a-melding.

Fra 1.1.2015 finner du den nye meldingen under "Skjema og tjenester" i Altinn. Vi oppfordrer alle til å levere elektronisk, men det vil fortsatt være mulig å levere på papir. Det blir ikke vesentlige endringer i rapporteringen og forenklet oppgjørsordning videreføres.

Les mer om forenklet oppgjørsordning her.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema