Hvilke opplysninger skal arbeidsgiver gi inntektsmottaker?

Hvert år innen 1. februar skal arbeidsgivere gi en årlig sammenstilling av inntekter, fradrag og trekk til sine ansatte. Dette erstatter den tidligere lønns- og trekkoppgaven.


Alle arbeidsgivere, pensjonsutbetalere og andre som utbetaler lønn, ytelser, godtgjørelser mm skal lage slik sammenstilling til hver enkelt ansatt eller inntektsmottaker.

Sammenstillingen leveres inntektsmottaker

Den skal ikke sendes Skatteetaten, men bare leveres til de ansatte/inntektsmottakerne.

Fristen er 1. februar
Sammenstillingen skal sendes ut innen 1. februar i året etter inntektsåret.

Innhold
Sammenstillingen skal inneholde
• summen av rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
• summen av feriepengegrunnlaget
• summen av rapportert forskuddstrekk
• ansattnummer eller annet nummer som er brukt til å identifisere inntektsmottakeren i  arbeidsgivers systemer

For allmennyttige eller veldedige organisasjoner gjelder det egne regler for hvilke opplysninger som skal gis inntektsmottakerne.

 

Fullstendig oversikt over hva sammenstillingen skal inneholde, finner du i disse forskriftene:

Skatteforvaltningsforskriften av 23.11.2016 nr 1360, kapittel 7 om Opplysningsplikt for tredjeparter.

Forskrift om sammenstilling til skattyter over opplysninger innrapportert etter a-opplysningsloven.

Har du lønnssystem?

Kontakt din lønnssystemleverandør for mer informasjon om sammenstillingen i ditt lønnssystem.

Registrerer du a-meldingen direkte i Altinn? 

Vi har laget eksempler på hvordan sammenstillingen kan utformes og fylles ut for de som registrer a-melding A01 direkte i Altinn. Det er ikke noe lovkrav til hvordan sammenstillingen skal se ut, bare krav til innholdet.

Eksempel med tall

Tomt eksempel

Oversikt over inntektsbeskrivelser og hvilken post de tilhører i skattemeldingen


Unntak:

Arbeidsgiver trenger ikke levere slik informasjon hvis

• samlede lønnsutbetalinger til arbeidstaker ikke overstiger kr 1 000 i løpet av inntektsåret
• samlede lønnsutbetalinger til arbeidstaker gjelder arbeid i tilknytning til arbeidsgivers hjem eller fritidsbolig, og ikke overstiger kr 6 000 i løpet av inntektsåret.

Det er også noen unntak for verger/representanter.

Trekkfri utgiftsgodtgjørelse som ikke overstiger 1 000,- er det ikke plikt til å opplyse.

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema