Jeg forstår ikke tilbakemeldingen


Hvilke feil tilbakemeldes?

Tilbakemeldingen på a-meldingen viser resultatet av de automatiske kontrollene av a-meldingen. Det er lagt inn regler for hva a-meldingen skal inneholde.

For eksempel vil du få tilbakemelding med informasjon om feil hvis du har lagt inn ugyldige inntektskombinasjoner i lønnssystemet, hvis en inntektsmottaker mangler i en a-melding uten at arbeidsforholdet er opphørt (meldt sluttdato), opplysninger mangler eller er feil.

Feil som uriktig yrkeskode eller stillingsprosent er det kun arbeidsgiver som kan oppdage. Det er bare feil som bryter med reglene som blir oppdaget og tilbakemeldt. 

Direkte registrering i Altinn

Registrerer du a-meldingen direkte i Altinn vil du finne tilbakemeldingen i Min meldingsboks.

Innsending fra lønnssystem

De fleste vil få tilbakemeldingen presentert i lønnssystemet. I tillegg kommer tilbakemeldingen i Min meldingsboks i Altinn i xml-format, eventuelt som zip-fil. Har du spørsmål til tilbakemeldingen, kontakt lønnssystemleverandøren.

Se eksempel på tilbakemelding i xml uten feil.

Se eksempel på tilbakemelding i xml der a-meldingen er avvist på grunn av feil.

 

Forklaring til feilmeldingene i tilbakemeldingen

 

Fant du det du lette etter?

Takk for tilbakemeldingen.

Åpne kontaktskjema