Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Årsregnskap med revisjonsberetning for verdipapirforetak og forvaltningsselskap for verdipapirfond (KRT-1015)

About the form

I tillegg til kvartalsoppgaven skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for verdipapirforetaket/forvaltningsselskapet sendes til Finanstilsynet når dette foreligger.

Incident that results in the obligation to fill in this form

Nei.

Who needs to complete the form

Alle norske verdipapirforetak og alle norske forvaltningsselskap.

Role requirements in order to complete and submit the form

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Tilgangsstyring. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Submission

Årlig, så snart som mulig etter at årsberetningen er vedtatt i foretakets generalforsamling.

Legal authority

Finanstilsynsloven: http://www.lovdata.no/all/hl-19561207-001.html

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Mona  H. Løvstad
moh@finanstilsynet.no
Tlf.: 22 93 98 86

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om Altinn.

See also

Emner