Hovedinnhold
Print

Norwegian Maritime Authority

Forms and services

Form no. Form name Service owner/department
KS-0125 () Anmeldelse av nybygg Norwegian Maritime Authority
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Norwegian Maritime Authority
KS-0492B Årsrapport fra verne- og miljøutvalg for skip i lokalfart med mindre enn 8 personer om bord Norwegian Maritime Authority
KS-0490B/E Årsrapport fra verne- og miljøutvalget Norwegian Maritime Authority
KS-0115 () Begjæring om inspeksjon Norwegian Maritime Authority
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Norwegian Maritime Authority
Certification of cargo ships, lighters and passenger ships Norwegian Maritime Authority
KS-0103 () Declaration on owner’s control Norwegian Maritime Authority
KR-0002 Erklæring om nasjonalitet, aksjeselskap eller dermed likestilt selskap Norwegian Ship Registers
KR-0007 Erklæring om nasjonalitet, bank, stiftelse, forening o.l. Norwegian Ship Registers
KR-0001 Erklæring om nasjonalitet, enkeltperson Norwegian Ship Registers
KR-0005 Erklæring om nasjonalitet, innretning som nevnt i sjølovens § 33 Norwegian Ship Registers
KR-0004 Erklæring om nasjonalitet, komandittselskap Norwegian Ship Registers
KR-0003 Erklæring om nasjonalitet, partrederi eller annet ansvarlig selskap Norwegian Ship Registers
KR-0006 Erklæring om nasjonalitet, skip/innretning som nevnt i sjølovens § 4/507 Norwegian Ship Registers
() Form for health certificates and declaration of unfitness Norwegian Maritime Authority
KS-0072 () Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Norwegian Maritime Authority
KS-0073 () Klageskjema Norwegian Maritime Authority
KR-0008 Melding om endring til NIS, NOR, BYGG Norwegian Ship Registers
KR-0010 Melding om registrering av fartøy Norwegian Ship Registers
KR-0012 Melding om registrering i norsk skipsregister Norwegian Ship Registers
KR-0009 Melding om sletting til NIS, NOR, BYGG Norwegian Ship Registers
KS-0105 () Melding om utvidet fartsområde NIS Norwegian Maritime Authority
KR-0013 Melding til skipsbyggingsregisteret Norwegian Ship Registers
KS-0321 Meldingsskjema Norwegian Maritime Authority
KS-0310 Miljødeklarasjon Norwegian Maritime Authority
KR-0014 Notification of Assignment of responsibilities imposed by the ISM-code Norwegian Ship Registers
KS-0125/4 () Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Norwegian Maritime Authority
Permit for NIS ships to carry cargo between Norwegian ports Norwegian Maritime Authority
Personnel certificates and training requirements in shipping Norwegian Maritime Authority
KS-0119-ENG () Port State Control - Payment Guarantee Statement Norwegian Maritime Authority
KS-0119-ENG () Port State Control - Payment Guarantee Statement Norwegian Maritime Authority
KS-0179B Rapport 79 Norwegian Maritime Authority
KS-0197B () Rapport om sjøulykker og personskader Norwegian Maritime Authority
KS-0358 () Registrer fartstid Norwegian Maritime Authority
KS-0359 () Registrer utdanning og kurs Norwegian Maritime Authority
KS-0361 () Registrering av ansettelse og fratredelse Norwegian Maritime Authority
KS-0360 () Registrering av mannskapsliste Norwegian Maritime Authority
KS-0148 () Request for survey - Mobile Offshore Unit Norwegian Maritime Authority
KS-0354-1 () Send inn supplerende dokumentasjon til søknad om personlig sertifikat Norwegian Maritime Authority
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Norwegian Maritime Authority
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Norwegian Maritime Authority
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Norwegian Maritime Authority
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Norwegian Maritime Authority
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Norwegian Maritime Authority
KS-0357 () Søknad om dispensasjon Norwegian Maritime Authority
KS-0356 () Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav Norwegian Maritime Authority
KS-0075 () Søknad om fravik Norwegian Maritime Authority
KS-0194-1 () Søknad om målebrev for nybygg Norwegian Maritime Authority
KS-0194-3 () Søknad om målebrev ved innførsel Norwegian Maritime Authority
KS-0194-2 () Søknad om målebrev ved ombygging eller tapt målebrev Norwegian Maritime Authority
KS-0355 () Søknad om påtegning Norwegian Maritime Authority
KS-0354 () Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk Norwegian Maritime Authority
KS-0308 () Søknad om sikkerhetsbemanning Norwegian Maritime Authority
KS-0138B () Søknad om slepetillatelse Norwegian Maritime Authority
KS-0330 () Søknad om tilskudd til sjøfolk Norwegian Maritime Authority
KS-0331 () Søknad om utsettelse av søknad om refusjon Norwegian Maritime Authority
Trading and safety certificate for fishing and whaling/sealing vessels Norwegian Maritime Authority
KS-0109-1 () Vertstatskontroll egenmelding Norwegian Maritime Authority
Published 07.10.2011