Hovedinnhold
Print

Norwegian Maritime Authority

Forms and services

Form no.Form nameService owner/department
KS-0125() Anmeldelse av nybygg Norwegian Maritime Authority
KS-0326 Årsrapport fra godkjente kontrollforetak Norwegian Maritime Authority
KS-0492B Årsrapport fra verne- og miljøutvalg for skip i lokalfart med mindre enn 8 personer om bord Norwegian Maritime Authority
KS-0490B/E Årsrapport fra verne- og miljøutvalget Norwegian Maritime Authority
KS-0115() Begjæring om inspeksjon Norwegian Maritime Authority
KS-0311 Beregning av nitrogenoksid utslipp Norwegian Maritime Authority
Certification of cargo ships, lighters and passenger ships Norwegian Maritime Authority
KS-0103() Declaration on owner’s control Norwegian Maritime Authority
() Form for health certificates and declaration of unfitness Norwegian Maritime Authority
KS-0072() Klage på vedtak om refusjon eller personlig sertifikat Norwegian Maritime Authority
KS-0073() Klageskjema Norwegian Maritime Authority
KS-0105() Melding om utvidet fartsområde NIS Norwegian Maritime Authority
KS-0321 Meldingsskjema Norwegian Maritime Authority
KS-0310 Miljødeklarasjon Norwegian Maritime Authority
KS-0125/4() Notification of newbuilding - Mobile Offshore Unit Norwegian Maritime Authority
Permit for NIS ships to carry cargo between Norwegian ports Norwegian Maritime Authority
Personnel certificates and training requirements in shipping Norwegian Maritime Authority
KS-0119-ENG() Port State Control - Payment Guarantee Statement Norwegian Maritime Authority
KS-0119-ENG() Port State Control - Payment Guarantee Statement Norwegian Maritime Authority
KS-0179B Rapport 79 Norwegian Maritime Authority
KS-0197B() Rapport om sjøulykker og personskader Norwegian Maritime Authority
KS-0358() Registrer fartstid Norwegian Maritime Authority
KS-0359() Registrer utdanning og kurs Norwegian Maritime Authority
KS-0361() Registrering av ansettelse og fratredelse Norwegian Maritime Authority
KS-0360() Registrering av mannskapsliste Norwegian Maritime Authority
KS-0148() Request for survey - Mobile Offshore Unit Norwegian Maritime Authority
KS-0354-1() Send inn supplerende dokumentasjon til søknad om personlig sertifikat Norwegian Maritime Authority
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Norwegian Maritime Authority
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Norwegian Maritime Authority
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Norwegian Maritime Authority
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Norwegian Maritime Authority
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Norwegian Maritime Authority
KS-0357() Søknad om dispensasjon Norwegian Maritime Authority
KS-0356() Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav Norwegian Maritime Authority
KS-0075() Søknad om fravik Norwegian Maritime Authority
KS-0194-1() Søknad om målebrev for nybygg Norwegian Maritime Authority
KS-0194-3() Søknad om målebrev ved innførsel Norwegian Maritime Authority
KS-0194-2() Søknad om målebrev ved ombygging eller tapt målebrev Norwegian Maritime Authority
KS-0355() Søknad om påtegning Norwegian Maritime Authority
KS-0354() Søknad om personlig sertifikat for sjøfolk Norwegian Maritime Authority
KS-0330() Søknad om refusjon Norwegian Maritime Authority
KS-0308() Søknad om sikkerhetsbemanning Norwegian Maritime Authority
KS-0138B() Søknad om slepetillatelse Norwegian Maritime Authority
KS-0331() Søknad om utsettelse av søknad om refusjon Norwegian Maritime Authority
Trading and safety certificate for fishing and whaling/sealing vessels Norwegian Maritime Authority
KS-0109-1() Vertstatskontroll egenmelding Norwegian Maritime Authority
Published 07.10.2011