Hovedinnhold
Print

Tax Administration

Forms and services

Form no.Form nameService owner/department
RF-1030-A() Account number change Tax Administration
RF-1088K() Aksjer og egenkapitalbevis 2013 - Korrigerbar Tax Administration
RF-1059() Aksjer og fondsandeler mv. 2013 Tax Administration
RF-1086() Aksjonærregisteroppgaven Tax Administration
RF-1139() Andelshavers/aksjonærs andeler av boligselskapets likningsmessige beløp Tax Administration
RF-1117() Appeal against the tax assessment Tax Administration
RF-1032 Applicationfor refund of value added tax to foreign business Tax Administration
RF-1084() Avskrivning 2013 Tax Administration
RF-1052() Avstemming av egenkapital 2013 Tax Administration
Beholdningsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Tax Administration
RF-1125() Bruk av bil 2013 Tax Administration
RF-1015() Certificate of Pay and Tax Deductions Tax Administration
RF-1453() Change of name Tax Administration
RF-1306() Contact form - Norwegian Tax Administration (commercial) Tax Administration
RF-1306() Contact form - Norwegian Tax Administration (private individual) Tax Administration
RF-1123() Controlled transactions and accounts outstanding Tax Administration
RF-1147() Deduction in Norwegian tax for tax paid abroad (credit) for wage earners, pensioners and self-employed persons Tax Administration
RF-1246() Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS 2013 Tax Administration
RF-1221() Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Tax Administration
RF-1220() Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift 2013 Tax Administration
RF-1231() Deposits in foreign banks Tax Administration
RF-1223() Drosje- og lastebilnæring 2013 Tax Administration
RF-1299() Elektronisk post fra Skatteetaten (Electronic mail from the Norwegian Tax Administration - in Norwegian only) Tax Administration
RF-1037() Employer’s payment record for National Insurance contributions and payroll withholding tax Tax Administration
RF-1045() Extract of Accounts 2012 Tax Administration
RF-1213() Fiske 2013 Tax Administration
RF-1034() Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner 2013 Tax Administration
RF-1269() Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS 2013 Tax Administration
RF-1098() Formue av næringseiendom 2013 Tax Administration
RF-1016() Formue av skogeiendom 2013 Tax Administration
RF-1217() Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier 2013 Tax Administration
RF-1145() Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag 2013 Tax Administration
RF-1053() Fradrag i skatt for forskning og utvikling 2013 Tax Administration
RF-1310() Gaver til frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1141() Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting 2013 Tax Administration
RF-1219() Gevinst- og tapskonto 2013 Tax Administration
RF-1175() Income Statement 1 2012 Tax Administration
RF-1295() Information about conditions for agreements and sale of natural gas from the Norwegian continental shelf subject to special tax (Petroleum Tax Act § 6 nr 6) Tax Administration
RF-1199() Information about contracts, contractors and employees Tax Administration
RF-1091 Information on artist(s) from event organizer/hirer-out of venue Tax Administration
LCXD103 Innberetning av korn Tax Administration
LCXD104 Innberetning av melk, egg, fjørfe og poteter Tax Administration
LCXD102 Innberetning av slakt og pelsdyrskinn Tax Administration
RF-1183() Innskudd, utlån og renter – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1305() Kjøp fra primærnæring – egg Tax Administration
RF-1287() Kjøp fra primærnæring – frukt, bær, poteter og grønnsaker (jord- og hagebruk) Tax Administration
RF-1302() Kjøp fra primærnæring – korn Tax Administration
RF-1304() Kjøp fra primærnæring – melk Tax Administration
RF-1303() Kjøp fra primærnæring – slakt Tax Administration
RF-1206() Konsernbidrag 2013 Tax Administration
RF-1285 Kontaktskjema – Skatteetaten Tax Administration
RF-1013() Kostpris for landbrukseiendom 2013 Tax Administration
RF-1151() Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk 2013 Tax Administration
RF-1177() Landbruk 2013 Tax Administration
RF-1075 Leie av fast eiendom Tax Administration
RF-1189() Letting etc. of real property 2012 Tax Administration
Ligningsoppgave - boligsparing for ungdom Tax Administration
Ligningsoppgave livsforsikring Tax Administration
RF-1301() Likningsoppgaver som vedlegg Tax Administration
RF-0002() Merverdiavgift (mva/moms) – alminnelig omsetningsoppgave Tax Administration
RF-0005() Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for omvendt avgiftsplikt Tax Administration
RF-0004() Merverdiavgift (mva/moms) – omsetningsoppgave for primærnæring Tax Administration
RF-0009() Merverdiavgift (mva/moms) – søknad om kompensasjon Tax Administration
() Min MVA-konto (momskonto) Tax Administration
() My claims and payments Tax Administration
() My employers Tax Administration
() My tax exemption card Tax Administration
RF-1149() Næringsinntekt skattlagt i utlandet 2013 Tax Administration
RF-1167() Næringsoppgave 2 2013 Tax Administration
RF-1170() Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap 2013 Tax Administration
RF-1173() Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak 2013 Tax Administration
RF-1242() Næringsoppgave for billedkunstner 2013 Tax Administration
RF-1161() Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk 2013 Tax Administration
RF-1150() Nedsetting av inntektsskatt på lønn 2013 Tax Administration
RF-1400() Notification of change address within Norway Tax Administration
RF-1312() Nye opplysninger til oppgavegiverregisteret – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1021 Oppgave over utbetalt beløp i skadeforsikring Tax Administration
RF-1049() Oppgjørsblankett for private arbeidsgivere Tax Administration
RF-1062() Oppgjørsblankett for veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon Tax Administration
RF-1035 Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt) Tax Administration
RF-1282() Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Tax Administration
RF-1297 Opplysninger om flerboligbygning Tax Administration
RF-1307() Order electronic tax deduction card Tax Administration
RF-1211() Order electronic tax deduction card on file Tax Administration
RF-1122() Overnattings- og serveringssted 2013 Tax Administration
RF-1241() Pass og stell av barn – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1224() Personal income from sole prorietorship 2012 Tax Administration
RF-1294() Realisasjon av/fra landbrukseiendom 2013 Tax Administration
Realisasjonsoppgave for aksjefond og obligasjonsfond Tax Administration
RF-1197() Rederibeskatning 2013 Tax Administration
RF-1070() Renteinntekt til ekstra skattlegging 2013 Tax Administration
RF-1452() Request concerning choice of name Tax Administration
RF-1293() Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Tax Administration
RF-1152() Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger 2013 Tax Administration
RF-1022() Salary and pension cost 2012 Tax Administration
RF-1140() Sameiers andeler av boligsameiets likningsmessige beløp Tax Administration
RF-1234() Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS 2013 Tax Administration
RF-1233() Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap 2013 Tax Administration
RF-1215() Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 2013 Tax Administration
RF-1245() Selskapsoppgave for NOKUS 2013 Tax Administration
RF-1028() Selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Tax Administration
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Tax Administration
RF-1292() Simplified VAT scheme for electronic services – declaration Tax Administration
RF-1291() Simplified VAT scheme for electronic services – registration Tax Administration
() Skatteoppgjøret Tax Administration
RF-1153() Skattlegging av vannkraftverk 2013 Tax Administration
RF-1097() Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Tax Administration
RF-1113() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter Tax Administration
RF-1114() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Tax Administration
RF-1115() Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister Tax Administration
() Tax notice/ Notice concerning advance tax Tax Administration
RF-1038 Tax return for advance assessment of foreign employee Tax Administration
RF-1281 Tax return for persons who have not received a pre-completed tax return 2011 Tax Administration
RF-1030() Tax return for self-employed persons etc. Tax Administration
RF-1030() Tax return for wage earners and pensioners Tax Administration
RF-1243 Third party information on donations to voluntary organisations / scientific research Tax Administration
RF-1309() Tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring - likningsoppgaver Tax Administration
RF-1060 Utenlandsoppgave Tax Administration
RF-1109() Uttak fra norsk område for skattlegging 2013 Tax Administration
RF-1158 Valuation requirement for housing in employment relationships Tax Administration
RF-1179 Varelager i landbruk Tax Administration
Published 16.09.2007