Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Gevinst- og tapskonto (RF-1219)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030 Selvangivelse for lønnstakere og pensjonister
RF-1030 selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskap mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap 
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS

About the form

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet

Purpose

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget.

Right

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Incident that results in the obligation to fill in this form

Endring av tilstand (opphør, nedleggelse, overdragelse mv) - Realisasjon/ uttak av ikke-avskrivbare driftsmidler med påfølgende gevinst eller tap.

Who needs to complete the form

I næringsvirksomhet skal det føres en egen gevinst- og tapskonto. Alle som fører gevinst- og tapskonto skal levere skjema.

Submission

Det er samme frist for å levere RF-1219 som selvangivelse eller selskapsoppgaven.

Reporting through computer systems

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.