Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak (RF-1173)

Where do I find the relevant form in Altinn

Næringsoppgave 4 er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1028  Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215  Selskapsoppgave for deltakerliket selskap
RF-1245  Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

About the form

 Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet

Purpose

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt

Right

Du vil ha tilgang til dette skjemaet om du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Who needs to complete the form

Næringsoppgave 4 for banker, finansieringsforetak mv. (RF-1173) skal leveres av alle foretak som omfattes av forskrift 16.12.1998 nr 1240 om årsregnskap m.m. for banker, finansieringsforetak og morselskap for slike (årsregnskapsforskriften for banker mv.). Dette innebærer at følgende foretak skal levere RF-1173:

  1. forretningsbanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 2 om forretningsbanker,
  2. sparebanker, jf. lov av 24. mai 1961 nr 1 om sparebanker
  3. Norges Postbank, jf. lov 5. juni 1992 nr 51 om Norges Postbank
  4. finansieringsforetak, jf lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner kapittel 3.
  5. morselskap som nevnt i lov av 10. juni 1988 nr 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner § 2a-2 bokstav d som eier institusjon som nevnt i punkt 1,2 eller 4.

I tillegg skal utenlandske filialer i Norge som omfattes av finansierings-virksomhetsloven § 1-4 pkt. 4 og 5 levere RF-1173. Foretak som skal levere RF-1173 skal levere denne i stedet for Næringsoppgave 2 (RF-1167).

Submission

Du har samme frist for å levere RF-1173 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Reporting through computer systems

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.


For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.