Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Selskapsoppgave for NOKUS (RF-1245)

About the form

Selvangivelsen for selskaper og næringsdrivende består av ett hovedskjema (selvangivelse, selskapsoppgave), samt ulike vedleggsskjema (for eksempel næringsoppgave). Skjemaet må leveres i Altinn.

Hjelp og rettledning

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Purpose

Kontroll og fastsettelse av skattegrunnlaget

Who needs to complete the form

Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven §§ 10-60 til 10-68 plikter å levere RF-1245 ”Selskapsoppgave for NOKUS” som skal omfatte hele selskapets virksomhet for det aktuelle inntektsåret.
Oppgavene skal fylles ut i den valuta som selskapets regnskap er ført i. Som vedlegg til selskapsoppgaven pliktes også levert RF-1234 ”Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS” og RF-1246 ”Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS”. Postene i de to deltakeroppgavene er identiske. RF-1234 vedlegges selskapets oppgaver, mens RF-1246 vedlegges deltakerens oppgaver.
 
Det forutsettes at selskapet utarbeider RF-1246 i samarbeid med deltakerne. NOKUS som eier aksjer i annet NOKUS skal skattemessig betraktes som deltaker, og skal levere egen deltakeroppgave (RF-1246) for eierandelen i det underliggende selskapet. Ved indirekte eie skal det leveres en selskapsoppgave for hvert enkelt NOKUS.

Role requirements in order to complete and submit the form

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider, Revisormedarbeider eller Regnskapsfører uten signeringsrett.
Signering kan utføres med rollen Begrenset signeringsrettighet, Regnskapsfører med signeringerett, Revisorrettighet eller Ansvarlig revisor.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Siden NOKUS ikke er registrert i Enhetsregisteret, må det opprettes roller manuelt via Sentralskattekontoret for storbedrifter (SFS). Det foregår ved at det sendes epost til nina.gulbrandsen@skatteetaten.no med opplysninger om selskap det skal innleveres på (oppgi det åttesifrede registreringsnummeret, som ble tildelt av SFS da selskapet ble registrert i manntallet), navn og fødselsnummer på de som skal signere, samt rolle i selskapet. Merk at dersom revisor skal signere, må også revisor oppgis med rolle for hvert enkelt NOKUS.

Dersom du ikke har fått forhåndstildelt rolle, må du be en av personene som nevnt over delegere en rolle til deg.

Submission

Frist for elektronisk innsending er 31. mai.

Reporting through computer systems

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem.

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Older versions of the form

Selskapsoppgave for NOKUS 2014

Selskapsoppgave for NOKUS 2013

Selskapsoppgave for NOKUS 2012

Oppgaver for 2011, eller tidligere år må leveres på papir.

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.