Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Selvangivelse for forhåndslikning (RF-1040)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Skatteetaten.

About the form

Purpose

Selvangivelse for forhåndslikning av bo som skal liknes som personlig skattyter.

Incident that results in the obligation to fill in this form

Krav om forhåndslikning når personlig skattyters bo skal avsluttes, dvs. slutning av forskuddspliktig skattyters dødsbo eller avslutning av konkursbo, jf. ligningsloven § 4-7 nr. 8.

Who needs to complete the form

Krav om forhåndslikning jf. ligningsloven § 4-7 nr. 10 av personlig skattyters bo (forskuddspliktige skattytere)

Personlig skattyter som skulle mottatt forhåndsutfylt selvangivelse, men som ved en feil ikke har mottatt slik selvangivelse

Den som krever forhåndslikning av boet:

  • Skifteforvalter ved offentlig skifte
  • Selvskiftende arvinger eller testamentsfullbyrder ved privat skifte
  • Skifteforvalter ved konkursbo

Legal authority

Ligningsloven, 13.06.1980 nr. 24, § 4-3 nr. 2.

Delegasjonsvedtak av 28.11.1994 nr. 1064.

Form/service owner