Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier (RF-1217)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er et vedleggsskjema som du finner under vedleggsfanen til ett av følgende hovedskjemaer:

RF-1030 Selvangivelse for næringsdrivende mv
RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper, verdipapirfond, banker mv
RF-1215 Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap
RF-1245 Selskapsoppgave for NOKUS-selskaper

About the form

Hjelp og rettledning

Du finner hjelpetekster i skjema ved å klikke på spørsmålstegn ved siden av skjemafelt.

På Skatteetatens nettsider finner du rettledning for papirversjonen av skjemaet.

Purpose

Til bruk ved fastsettelse av inntekt og formue som grunnlag for riktig fastsettelse av skatt og eventuell folketrygdavgift

Right

Du vil ha tilgang til dette skjemaet dersom du har tilgang til hovedskjemaet dette skjemaet er et vedleggsskjema til.

Who needs to complete the form

Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter kapitlene 3 til 7 i regnskapsloven av 17. juli 1998 nr. 35, og som har poster i balansen i næringsoppgaven hvor de regnskapsmessige verdier er forskjellig fra de skattemessige, herunder betinget skattefrie avsetninger eller beløp på gevinst- og tapskonto.

Submission

Du har samme frist for å levere RF-1217 som selvangivelsen eller selskapsoppgaven.

Reporting through computer systems

Dette skjemaet kan også sendes til Altinn fra sluttbrukersystem.

For mer informasjon se innsending fra sluttbrukersystem..

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Faglig brukerstøtte svarer på spørsmål knyttet til utfylling av skjema. 

 

Telefon: 800 80 000

 

Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn.