Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Søknad om sikkerhetsbemanning (KS-0308)

About the form

Purpose

Samle data om skip for å vurdere sikkerhetsbemanning på lasteskip

Right

Bemanningsoppgave og evt dispensasjonssertifikat for enkelte NOR-skip.

Incident that results in the obligation to fill in this form

Sikkerhetsklarering - Innkjøp av skip (NOR-NIS). I tillegg skal nye skip eller betydelig ombygde skip sende inn søknad.

Who needs to complete the form

Sjøfart

Role requirements in order to complete and submit the form

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Samferdsel Inntil videre vil også rollen Sjøfartsdirektoratets skjematjeneste også gi tilgang til tjenesten.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har denne rollene, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Skjemaet krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Submission

Hendelsesstyrt rapportering

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

See also

Emner