Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Omsetningsoppgave (RA-0375)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Statistisk sentralbyrå.

Dersom du har fått tilsendt brukerID og passord fra SSB kan du benytte elektroniske skjema fra SSBs IDUN-løsning.

About the form

Purpose

Brukes i produksjonsindeks for industrien med mer og omsetningsstatistikk for industrien med mer.

Who needs to complete the form

Utvalg av foretak innen oljeutvinning, treforedling og kraftforsyning.

Submission

Shall be submitted: Periodically

Månedlig rapportering

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

See also

Emner