Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Skatteoppgjøret  

De aller fleste varsles elektronisk om skatteoppgjøret sitt 20.-21. juni.  Da ligger melding om oppgjøret klar i Altinn. Første mulige dato for utbetaling dersom du har penger til gode er 22. juni. Neste mulighet er 3. august, og deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober. Vi varsler deg på e-post/sms når skatteoppgjøret ditt er klart. Vi kan dessverre ikke gi deg en konkret dato for når du får oppgjøret ditt.

About the form

Spørsmål til skatteoppgjøret

For å kunne lese skatteoppgjøret, må du ha installert en PDF-leser. Du kan laste ned Adobe Reader gratis her.

Vennligst vent til du har fått skatteoppgjøret før du tar kontakt med skatteopplysningen eller skatteoppkrever.

Skatt til gode

Vær oppmerksom på at selv om skatteoppgjøret viser at du har skatt til gode, er det ikke sikkert at du får beløpet utbetalt. Skylder du skatt for tidligere år, vil tilgodebeløpet bli brukt til å dekke dette. Tilgodebeløpet kan også bli brukt til å dekke bl.a. skyldig arveavgift, bidragsgjeld, visse kommunale avgifter og årsavgift for bil.

Hvordan kommer skattepengene?

Skattepengene blir overført til bankkonto du har oppgitt eller sendt på utbetalingskort.

Skattekontoret eller kemneren kan ikke fremskynde utbetalingen til deg.

Om personvern

Skattedirektoratet er behandlingsansvarlig etter personopplysningsloven for skatteoppgjøret på Internett. Opplysningene behandles med hjemmel i lov.

Opplysningene er underlagt Skatteetatens taushetsplikt, og Skattedirektoratet har iverksatt sikkerhetstiltak.

Role requirements in order to complete and submit the form

Skatteoppgjør i juni:

De fleste lønnstakere og pensjonister får skatteoppgjøret i juni. Dette er skattytere med forholdsvis enkle skatteforhold.

Forfall for restskatt:

Restskatt over kr 1000 skal betales i to terminer og forfallet er 3 og 8 uker etter skatteoppgjørsdato. Første forfall er imidlertid ikke før 20.august 2016.

Fristen for å klage på likningen er 10. august.

Lønnstakere og pensjonister som skattekontoret trenger mer tid til å behandle, vil få skatteoppgjøret når det er ferdig behandlet. Fra siste uken i juli blir det løpende oppgjør frem til onsdag 12. oktober. Restskatt under 1000 kroner forfaller 3 uker etter skatteoppgjørsdato. Restskatt over 1000 kroner forfaller med like beløp hhv 3 og 8 uker etter skatteoppgjørsdato. Vi viser forøvrig til skattekalenderen på Skatteetaten.no.

Form/service owner

Faglig brukerstøtte

Ditt skattekontor svarer på spørsmål knyttet til Skatteoppgjøret:

Kontaktinformasjon

Vanlige spørsmål og svar om skatteoppgjøret


Altinn brukerservice svarer på spørsmål om bruk av Altinn

See also

Emner
Skjemaer/tjenester