Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Søknad om tollkreditt (RD-0033)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Du finner skjemaet på nettstedet til Toll- og avgiftsdirektoratet.

About the form

Purpose

Innhente nødvendige opplysninger fra foretak som søker om tollkreditt, slik at nødvendig kredittvurdering kan foretas av korrekt foretak.

Right

Tollkreditt med/uten vilkår (garanti - kredittgrense)

Who needs to complete the form

Foretak registrert i Foretaksregisteret og i Merverdiavgiftsregisteret som driver innførsel og/eller utførsel av varer i eget navn, og som søker om tollkreditt

Submission

Hendelsesstyrt rapportering

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1