Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Ansettelsesbevis for EØS/EFTA-borgere (GP-7116)

Where do I find the relevant form in Altinn

Dette er ikke et elektronisk Altinn-skjema. Skjemaet finnes på nettstedet til Utlendingsdirektoratet.

About the form

Purpose

Informasjon brukes til å vurdere om de forskriftsbestemte vilkårene for oppholdstillatelse til arbeidstakerne fra EØS/EFTA-borgere er oppfylt. Det gjøres oppmerksom at punkt 1-4 ikke er obligatoriske dersom det i steden for fremlegger arbeidsavtale som oppfyller vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-6. Punkt 5 er bare obligatorisk for personer som er omfattet av særlige overgangsregler.

Right

Oppholdstillatelse til EØS/EFTA-borgeren som er arbeidtaker i den aktuelle næringsvirksomheten.

Incident that results in the obligation to fill in this form

Søknad om oppholdstillatelse fra EØS/EFTA-borger/arbeidstaker i næringsvirksomhet.

Who needs to complete the form

Næringsvirksomheter som ansetter arbeidstakere fra EØS/EFTA-området.

Legal authority

Read more about the legal authority for the reports in the Register of the reporting obligations of enterprises:

Legal authority 1

Form/service owner

See also

Emner