Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

For regnskapsførere og revisorer

Delegere rettigheter på klient til medarbeider i serviceenhet

Regnskapsfører- og revisorenheter som er registrert på klient i Enhetsregisteret, delegerer rettigheter på klient til medarbeider via funksjonen Klientdelegering.

Personer med rollen Klientadministrator finner funksjonene Kliendelegering under hovedmenyen Profil, roller og rettigheter når de representerer regnskapsfører/revisorenhet.

Personer med rollen Klientadministrasjon kan delegere klientroller til seg selv også. 

 

Ikke registert på klient i Enhetsregisteret?

Da må regnskapsfører- og revisorenhet få nødvendige roller delegert fra klient. I tillegg må regnskapsfører/revisorenhet få delegert rollen Tilgangsstyring, slik at rollene kan delegeres videre til medarbeidere på kontoret.

Tilgang til å registrere/endre datasystem ID på klient

For å kunne registrere og endre datasystem ID på en virksomhet, trenger du rollen Tilgangsstyring.

Er du registert som regnskapsfører/revisor på klienten i Enhetsregisteret?

Da trenger du ikke rollen Tilgangsstyring på klient. Datasystem ID som er registert på regnskapsfører/revisorenhet sitt organisasjonsnummer kan benyttes på alle registrerte klienter.

Ikke-registrert?

Klient kan delegere de ulike rollene som regnskapsfører/revisor trenger, til regnskapsfører/revisorenheten sitt organisasjonsnummer. Da kan datasystemID som er registert på serviceenheten benyttes på disse klientene også.

For at regnskapsfører/revisorenhet skal kunne tildele medarbeidere på kontoret roller og rettigheter på klienten, må serviceenheten i tillegg få tildelt rollen Tilgangsstyring. Dette åpner også for at datasystem ID kan registeres på klient sitt organisasjonsnummer.

Jeg finner selvangivelsen til klient under «Venter på andre» i meldingsboksen

Da er det sannsynligvis krysset av ja for revisjonsplikt og/eller det er lagt ved et vedleggsskjema som automatisk gir revisjonsplikt/krav til signering fra revisor. 

Har du krysset feil (virksomheten har ikke revisjonsplikt), kan du endre det som utløser krav om signering fra revisor i selvangivelsen.

Åpne selvangivelsen som ligger under Venter på andre og klikk på Tilbake til utfylling. Gjør eventuelt korrigeringen i datasystemet og send til Altinn på nytt.


Følgende vedlegg gir automatisk signeringskrav fra revisor dersom vedlegget ligger ved eller det er satt ja eller mangler avkryssing i post med spørsmål om revisjonsplikt:

RF-1167 (næringsoppgave 2) - dersom krysset ja til revisjonsplikt.

RF-1170 (næringsoppgave 3)

RF-1173 (næringsoppgave 4)

RF-1053 (forsknings-/utviklingsprosjekter)

RF-1045 (regnskapsutdrag) - dersom krysset ja til revisjonsplikt.

 

Andre årsaker til at selvangivelsen ligger under «Venter på andre»

 
Regnskapsfører som skal signere for klient: Årsaken kan være at du mangler rollen Begrenset signeringsrettighet som gir deg rettighet til å signere og sende inn selvangivelsen for klienten. Du kan sjekke hvilke roller og rettigheter du har under Profil, roller og rettigheter > Skjema og tjenester du har rettighet til.

Revisor som skal signere: Finner du selvangivelsen under Venter på andre tyder dette på at du ikke har rollen Revisorrettighet på klienten. Du kan sjekke hvilke roller og rettigheter du har under Profil, roller og rettigheter > Skjema og tjenester du har rettighet til.


Mangler tilgang til innehaver av enkeltpersonforetak

Dersom du ikke får tilgang til innehaver hos klient som er enkeltpersonforetak, skyldes dette at innehaver ikke har vært innlogget i Altinn tidligere.

Når innehaver har logget seg inn, vil innehavers fødselsnummer også bli tilgjengelig for regnskapsfører/revisor.

Hva betyr feilmeldingene ved samlet delegering?

Feilmelding Sannsynlig årsak
Invalid roleType Rollen du prøvde å delegere eksisterer ikke, eller er ikke delegerbar.
Invalid client Du har ikke tilgang til klienten du forsøkte å delegere for.
Den som delegerer har ikke rollen som skal delegeres. Du har ikke rollen du forsøkte å delegere.
En eller flere valgte roller ble ikke delegert fordi de er delegert tidligere eller er dekket av eksterne roller (f.eks. fra Enhetsregisteret).
Den du forsøkte å delegere en rolle til, hadde allerede rollen du forsøkte å delegere.
Delegering er ikke gjennomført. Brukeren du ønsker å delegere til, har ikke gitt samtykke til å representere andre. Bare brukere som er registrert i Altinn med fødselsnummer eller D-nummer kan gi slikt samtykke.
Den du ville delegere til har ikke samtykket i å bruke Altinn til å representere andre.
Brukeren du har identifisert, er ikke gyldig – feil format, eller brukeren eksisterer ikke. Fødselsnummeret du har angitt er ugyldig, eller det er ikke samsvar mellom fødselsnummeret og etternavnet du har angitt.
Etternavn/virksomhetsnavn Navnet på enheten er ikke korrekt angitt.
Ukjent enhet Organisasjonsnummeret du har angitt er ikke gyldig.
Rolledelegeringen som skal slettes, finnes ikke. Brukeren du sletter en rolle for har ikke rollen du forsøker å slette.
En rolle kan ikke slettes i samme fil som den ble delegert. Du har forsøkt å legge til og slette samme delegering i samme fil.