Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

For regnskapsførere og revisorer

Tilgang til å registrere og endre datasystem

Tilgang til å registrere og endre datasystem krever nå enkeltrettigheten systemadministrasjon som også er inkludert i rollen tilgangsstyring. Regnskapsfører og revisor kan sende inn for alle registrerte klienter med datasystem registrert på eget organisasjonsnummer.

Ikke-registrert regnskapsfører og revisor må få delegert rollekravet for det aktuelle skjemaet som skal sendes inn (rollekrav finner du på informasjonssiden til det aktuelle skjema under Skjema og tjenester).

Her finner du fremgangsmåten for å kunne benytte Felles ID-nummer for flere aktører.

Tilgang til flere klienter?

Mange opplever å ha tilgang til klienter de ikke lenger har i sin portefølje. Dette skyldes ofte at delegerte systeminnsendingsrettigheter i gammel løsning nå er blitt synlige. Klienten kan slette disse under Tilgangsstyring > Slett delegeringer.

En annen grunn er at delegeringer henger igjen fra enheter der man var registrert regnskapsfører/revisor på tidspunktet enheten ble slettet. Det er nå gjennomført en massesletting av slike rettigheter for innehavere av enkeltpersonforetak, der enkeltpersonforetaket ble slettet tidligere enn 01.01.2010.

Rettigheter fra gammel løsning for rapportering knyttet til merverdiavgift ble tatt inn i Altinn like etter oppstarten (ca 2004). Disse rettighetene kan foreløpig kun slettes av klientene.

Vi jobber på sikt mot at man skal ha mulighet til å slette alle roller man har fått delegert (utover de som følger av data fra Enhetsregisteret).

Altinn ønsker å presisere at det ikke er noen som har fått nye tilganger i forbindelse med den nye versjonen, kun at rettigheter som har ligget der er blitt synlige for brukerne.

 

Manglende tilgang til innehaver i enkeltpersonforetak

Dersom du ikke får tilgang til innehaver hos klient som er enkeltpersonforetak skyldes dette at innehaver ikke har vært innlogget i Altinn tidligere.

Når innehaver har logget seg inn, vil innehavers fødselsnummer også bli tilgjengelig for regnskapsfører/revisor.

Hva betyr feilmeldingene ved samlet delegering?

FeilmeldingSannsynlig årsak
Invalid roleTypeRollen du prøvde å delegere eksisterer ikke, eller er ikke delegerbar.
Invalid clientDu har ikke tilgang til klienten du forsøkte å delegere for.
Den som delegerer har ikke rollen som skal delegeres.Du har ikke rollen du forsøkte å delegere.
En eller flere valgte roller ble ikke delegert fordi de er delegert tidligere eller er dekket av eksterne roller (f.eks. fra Enhetsregisteret).
Den du forsøkte å delegere en rolle til, hadde allerede rollen du forsøkte å delegere.
Delegering er ikke gjennomført. Brukeren du ønsker å delegere til, har ikke gitt samtykke til å representere andre. Bare brukere som er registrert i Altinn med fødselsnummer eller D-nummer kan gi slikt samtykke.
Den du ville delegere til har ikke samtykket i å bruke Altinn til å representere andre.
Brukeren du har identifisert, er ikke gyldig – feil format, eller brukeren eksisterer ikke.Fødselsnummeret du har angitt er ugyldig, eller det er ikke samsvar mellom fødselsnummeret og etternavnet du har angitt.
Etternavn/virksomhetsnavnNavnet på enheten er ikke korrekt angitt.
Ukjent enhetOrganisasjonsnummeret du har angitt er ikke gyldig.
Rolledelegeringen som skal slettes, finnes ikke.Brukeren du sletter en rolle for har ikke rollen du forsøker å slette.
En rolle kan ikke slettes i samme fil som den ble delegert.Du har forsøkt å legge til og slette samme delegering i samme fil.