Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Skjema og tjenester

Videre til signering ikke aktiv

Det kan være at du ikke har kontrollert skjema og vedlegg, eller at skjema inneholder feil som må rettes før innsending. Gå inn på fanen Oversikt – skjema og vedlegg. Nede til venstre finnes det en Kontroller alle knapp, har du mange vedlegg kan det være du må scrolle deg ned på siden for å se denne.

Når hovedskjema og tilhørende vedlegg er kontrollert OK vil Videre til signering bli aktiv.

Problemer med innsending av enkelte skjema fra datasystem?

Dersom du tidligere har fått delegert rollen Systeminnsending for å sende inn et skjema for andre gjennom ditt datasystem, gjør vi nå oppmerksom på dette nødvendigvis ikke lenger er riktig rettighet for denne typen innsending. For nye Altinn tjenester kreves det delegering av tjenestespesifikke roller til det organisasjonsnummeret der datasystemet er registrert og som skal foreta innsendingen.

Er du registrert som regnskapsfører i enhetsregisteret med organisasjonsnummer for den aktuelle virksomhet du skal sende inn for, omfattes du ikke av problemstillingen over. Registrerte regnskapsførere har riktig rettighet for å sende inn de nye skjemaene.

Merk! Datasystemene må være tilpasset nytt grensesnitt i Altinn II for å kunne sende inn de nye oppgavene. Bruker du datasystem for innsending, bør du ta kontakt med din systemleverandør for å sjekke om systemet er tilpasset til nytt grensesnitt for innlevering.

Problemer med aktørvalg ved åpning av skjema fra skjemakatalog?

Ved åpning av enkelte skjema fra Skjemakatalog opplever brukere som har tilgang til mange aktører at flere av disse ikke kan velges. Vi jobber med å forbedre dette, men i mellomtiden kan man krysse av for valget ” Jeg ønsker ikke å bli spurt om aktør hver gang jeg starter utfylling av et nytt skjema” under Min profil. Skjema som du henter opp vil da åpne seg automatisk for den aktøren du representerer.