Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Roller og rettigheter

Hvordan kan jeg gi roller og rettigheter til andre?

Du kan gi roller og rettigheter til andre fra menyen Tilgangsstyring > Deleger roller og rettigheter.

Se under Tilgangsstyring > Delegering av roller i menyen på venstre side, for mer informasjon om delegering.

Hvilken rolle trenger jeg for å delegere roller til andre?

For å kunne delegere roller til andre, trenger du rollen som heter Tilgangsstyring eller en enkeltrettighet for Systemressurs > Rolleadministrasjon.

I tillegg må du ha de tjenestespesifikke rollene som kreves på skjema og tjenester som du skal delegere rettigheter på.

Hvordan finner jeg ut hvilken rolle jeg trenger?

Informasjon om rollekrav finner du under Krav til innsender på informasjonssiden til det enkelte skjemaet/tjenesten.

Du kommer til informasjonssiden ved å søke opp skjemaet/tjenesten i menyen Skjema og tjenester.


Hvorfor får jeg feilmelding når jeg forsøker å delegere?

Enkelte brukere opplever å få feilmeldingen "Brukeren du har identifisert, er ikke gyldig, har feil format eller eksisterer ikke" ved delegering. 

Sjekk at fødselsnummer, brukernavn eller etternavn er skrevet riktig.

Hvis det er det, skyldes denne feilmeldingen at brukeren du prøver å delegere til ikke har vært innlogget i Altinn tidligere. Be brukeren logge inn og forsøk deretter å delegere på nytt.