Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Bygdeutviklingsmidler (BU-midler)

Jobber du for å fremme lønnsom og bærekraftig næringsutvikling i og i tilknyting til landbruket? Bygdeutviklingsmidlene er midler avsatt i jordbruksavtalen.

Bygdeutviklingmidlene kan gis til investeringer i tradisjonelt landbruk og tilleggsnæringer, samt til etablerertilskudd og bedriftsutvikling for tilleggsnæring.

Hvordan kan du best søke?
Ved søknad om landbrukslån eller BU-midler skal du først ta kontakt med landbruksforvaltningen i kommunen. Der vil du få råd og rettledning.

Innovasjon Norges distriktskontorer kan også bistå med informasjon om landbrukslån og BU-midler.

Siste endring på denne siden: 25.05.2011

Share on: