Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for flere tilskuddsordninger. Ordningene har som formål å styrke og jevne ut inntektene i jordbruksforetakene. I tillegg skal noen ordninger fremme bestemte formål, for eksempel støtte kulturlandskapet, stimulere til beiting. Ordningene er samkjørt i et felles søknadsskjema, med søknadsfrist 20. august og 20. januar. Foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke om tilskudd innen disse ordningene. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til lammeslakt og kjeslakt
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert storfekjøttproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distriktstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge

Krav til søkere
Vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket.

Siste endring på denne siden: 26.02.2016

Share on: