Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Produksjonstilskudd i jordbruket

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Det er kommunen som behandler og avgjør søknader om produksjonstilskudd.

Produksjonstilskudd omfatter tilskuddsordningene:

 • Arealtilskudd
 • Kulturlandskapstilskudd
 • Tilskudd til husdyr
 • Tilskudd til dyr på beite
 • Tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • Driftstilskudd til melkeproduksjon
 • Driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • Tilskudd til bevaringsverdige storferaser
 • Omleggingstilskudd til økologisk landbruk
 • Arealtilskudd til økologisk landbruk
 • Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon
 • Distrikts- og kvalitetstilskudd til frukt, bær og veksthusgrønnsaker
 • Distriktstilskudd til potetproduksjon i Nord-Norge

Krav til søkere
Vilkårene for å kunne motta produksjonstilskudd står i forskrift om produksjonstilskudd i jordbruket.

Siste endring på denne siden: 15.10.2012

Share on: