Hovedinnhold
Print

Tax reporting and settlement

Nyheter

Forms and services

Form no. Form name Service owner/department
RF-1030-A () Account number change Tax Administration
RF-1059 () Aksjer og fondsandeler mv. Tax Administration
RF-1117 () Appeal against the tax assessment Tax Administration
RF-1115 () Application for extended deadline for wage earners and pensioners to submit their tax return Tax Administration
RF-1084 () Avskrivning Tax Administration
RF-1052 () Avstemming av egenkapital Tax Administration
RF-1140 () Boligsameie - likningsoppgaver Tax Administration
RF-1139 () Boligselskap - likningsoppgaver Tax Administration
RF-1125 () Bruk av bil Tax Administration
Business Tax Return Tax Administration
RF-1123 () Controlled transactions and accounts outstanding Tax Administration
RF-1147 () Deduction in Norwegian tax for tax paid abroad (credit) for wage earners, pensioners and self-employed persons Tax Administration
RF-1246 () Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Tax Administration
RF-1221 () Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1220 () Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Tax Administration
RF-1231 () Deposits in foreign banks Tax Administration
RF-1223 () Drosje- og lastebilnæring Tax Administration
RF-1045 () Extract of Accounts Tax Administration
RF-1213 () Fiske Tax Administration
RF-1034 () Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Tax Administration
RF-1098 () Formue av næringseiendom Tax Administration
RF-1016 () Formue av skogeiendom Tax Administration
RF-1217 () Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Tax Administration
RF-1145 () Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Tax Administration
RF-1053 () Fradrag i skatt for forskning og utvikling Tax Administration
RF-1141 () Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Tax Administration
RF-1219 () Gevinst- og tapskonto Tax Administration
RF-1175 () Income Statement 1 Tax Administration
RF-1091 Information on artist(s) from event organizer/hirer-out of venue Tax Administration
RF-1206 () Konsernbidrag Tax Administration
RF-1013 () Kostpris for landbrukseiendom Tax Administration
RF-1151 () Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Tax Administration
RF-1177 () Landbruk Tax Administration
RF-1075 Leie av fast eiendom Tax Administration
RF-1189 () Letting etc. of real property Tax Administration
RF-1149 () Næringsinntekt skattlagt i utlandet Tax Administration
RF-1167 () Næringsoppgave 2 Tax Administration
RF-1170 () Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap Tax Administration
RF-1173 () Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Tax Administration
RF-1242 () Næringsoppgave for billedkunstner Tax Administration
RF-1161 () Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Tax Administration
RF-1282 () Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Tax Administration
RF-1122 () Overnattings- og serveringssted Tax Administration
RF-1241 () Pass og stell av barn – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1224 () Personal income from sole prorietorship Tax Administration
RF-1197 () Rederibeskatning Tax Administration
RF-1150 () Reduction of income tax on wages Tax Administration
RF-1070 () Renteinntekt til ekstra skattlegging Tax Administration
RF-1293 () Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Tax Administration
RF-1152 () Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger Tax Administration
RF-1022 () Salary and pension cost 2012 Tax Administration
RF-1234 () Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS Tax Administration
RF-1233 () Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1215 () Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1245 () Selskapsoppgave for NOKUS Tax Administration
RF-1028 () Selvangivelse for aksjeselskap mv. Tax Administration
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Tax Administration
RF-1088K () Shareholder`s tax report 2015 - Editable Tax Administration
() Skatteoppgjøret Tax Administration
RF-1153 () Skattlegging av vannkraftverk Tax Administration
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Norwegian Maritime Authority
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Norwegian Maritime Authority
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Norwegian Maritime Authority
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Norwegian Maritime Authority
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Norwegian Maritime Authority
RF-1097 () Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Tax Administration
RF-1113 () Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter Tax Administration
RF-1114 () Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelsen - næring Tax Administration
() T09 Skatteoppgjørsrapport Labour and Welfare Service (NAV)
RF-1038 Tax return for advance assessment of foreign employee Tax Administration
RF-1030 () Tax return for self-employed persons etc. Tax Administration
RF-1030 () Tax return for wage earners and pensioners Tax Administration
RF-1243 Third party information on donations to voluntary organisations / scientific research Tax Administration
RF-1060 Utenlandsoppgave Tax Administration
RF-1158 Valuation requirement for housing in employment relationships Tax Administration
Published 24.10.2011