Hovedinnhold
Print

Tax reporting and settlement

Nyheter

Forms and services

Form no.Form nameService owner/department
RF-1030-A() Account number change Tax Administration
RF-1059() Aksjer og fondsandeler mv. Tax Administration
RF-1117() Appeal against the tax assessment Tax Administration
RF-1084() Avskrivning Tax Administration
RF-1052() Avstemming av egenkapital Tax Administration
RF-1140() Boligsameie - likningsoppgaver Tax Administration
RF-1139() Boligselskap - likningsoppgaver Tax Administration
RF-1125() Bruk av bil Tax Administration
RF-1123() Controlled transactions and accounts outstanding Tax Administration
RF-1147() Deduction in Norwegian tax for tax paid abroad (credit) for wage earners, pensioners and self-employed persons Tax Administration
RF-1246() Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS Tax Administration
RF-1221() Deltakerens oppgave over egen formue og inntekt i deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1220() Deltakerinntekt fra skogbruk og reindrift Tax Administration
RF-1231() Deposits in foreign banks Tax Administration
RF-1223() Drosje- og lastebilnæring Tax Administration
RF-1045() Extract of Accounts Tax Administration
RF-1213() Fiske Tax Administration
RF-1034() Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner Tax Administration
RF-1098() Formue av næringseiendom Tax Administration
RF-1016() Formue av skogeiendom Tax Administration
RF-1217() Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Tax Administration
RF-1145() Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap – kreditfradrag Tax Administration
RF-1053() Fradrag i skatt for forskning og utvikling Tax Administration
RF-1141() Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting Tax Administration
RF-1219() Gevinst- og tapskonto Tax Administration
RF-1175() Income Statement 1 Tax Administration
RF-1091 Information on artist(s) from event organizer/hirer-out of venue Tax Administration
RF-1206() Konsernbidrag Tax Administration
RF-1013() Kostpris for landbrukseiendom Tax Administration
RF-1151() Kraftverkseier - oppsummering for alle kraftverk Tax Administration
RF-1177() Landbruk Tax Administration
RF-1075 Leie av fast eiendom Tax Administration
RF-1189() Letting etc. of real property Tax Administration
RF-1149() Næringsinntekt skattlagt i utlandet Tax Administration
RF-1167() Næringsoppgave 2 Tax Administration
RF-1170() Næringsoppgave 3 for forsikringsselskap Tax Administration
RF-1173() Næringsoppgave 4 for bank og finansieringsforetak Tax Administration
RF-1242() Næringsoppgave for billedkunstner Tax Administration
RF-1161() Nåverdi av fremtidige utskiftingskostnader i kraftverk Tax Administration
RF-1282() Opplysninger for beregning av ny likningsverdi for boligeiendommer Tax Administration
RF-1122() Overnattings- og serveringssted Tax Administration
RF-1241() Pass og stell av barn – likningsoppgaver Tax Administration
RF-1224() Personal income from sole prorietorship Tax Administration
RF-1197() Rederibeskatning Tax Administration
RF-1150() Reduction of income tax on wages Tax Administration
RF-1070() Renteinntekt til ekstra skattlegging Tax Administration
RF-1293() Revisors begrunnelse for manglende underskrift på likningsskjema Tax Administration
RF-1152() Særskilte driftsmidler i kraftverk - avskrivninger og påkostninger Tax Administration
RF-1022() Salary and pension cost 2012 Tax Administration
RF-1234() Selskapet sitt skjema over deltaker i NOKUS Tax Administration
RF-1233() Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1215() Selskapsoppgave for deltakerliknet selskap Tax Administration
RF-1245() Selskapsoppgave for NOKUS Tax Administration
RF-1028() Selvangivelse for aksjeselskap mv. Tax Administration
RF-1040 Selvangivelse for forhåndslikning Tax Administration
RF-1088K() Shareholder`s tax report 2014 - Editable Tax Administration
() Skatteoppgjøret Tax Administration
RF-1153() Skattlegging av vannkraftverk Tax Administration
KS-0315 Skjema for beregning av miljøfaktor - Fiske og fangstfartøy Norwegian Maritime Authority
KS-0316 Skjema for beregning av miljøfaktor - Flyttbare innretninger Norwegian Maritime Authority
KS-0313 Skjema for beregning av miljøfaktor - Lasteskip Norwegian Maritime Authority
KS-0314 Skjema for beregning av miljøfaktor - Passasjerskip Norwegian Maritime Authority
KS-0312 Skjema for beregning av miljøfaktor - Tankskip Norwegian Maritime Authority
RF-1097() Søknad om endring av eller krav om forskuddsskatt - upersonlig skattyter Tax Administration
() T09 Skatteoppgjørsrapport Labour and Welfare Service (NAV)
RF-1038 Tax return for advance assessment of foreign employee Tax Administration
RF-1030() Tax return for self-employed persons etc. Tax Administration
RF-1030() Tax return for wage earners and pensioners Tax Administration
RF-1243 Third party information on donations to voluntary organisations / scientific research Tax Administration
RF-1060 Utenlandsoppgave Tax Administration
RF-1158 Valuation requirement for housing in employment relationships Tax Administration
Published 24.10.2011