Hovedinnhold

This information is not available in English.

 

You may find relevant information in the section Doing Business in Norway

 

Otherwise check out the A-Z-index page

Print

Mva-fristen 10. april: Utsatt rentebelastning for mva-oppgaver

Det er med bakgrunn i nedetidssituasjonen i Altinn i mars, besluttet at omsetningsoppgaver mva for alminnelig næringsdrivende 1. termin 2012 og årsterminoppgaver primærnæring for 2011 som leveres med tilhørende betaling senest 16. april 2012, ikke vil bli belastet med forsinkelsesrenter.

Share on:

Published 11.04.2012