Ordningen er aktuell for jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og foretak som produserer en eller flere av følgende produksjoner i veksthus: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg.

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler støtten.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene for å motta støtten på Landbruksdirektoratets nettside. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring.

Start service

OBS: Ved innlogging i registreringsskjemaet er alle underenhetene synlige. Pass på at du velger riktig foretak, og ikke underenheten(e). Hvis du ved en feil velger underenheten må du logge ut, lukke nettleseren og prøve på nytt.

About this form

Formålet med ordningen er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og norsk produksjon i veksthus opprettholdes ved å etablere en midlertidig ordning for støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft. Ordningen gjelder for utgifter til elektrisk kraft i produksjonen i perioden desember 2021 til og med mars 2022.

Foretak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd, samt foretak som produserer en eller flere av følgende produksjoner i veksthus: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster, medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg, kan motta strømstøtte. Foretaket må sende inn et registreringsskjema for å få utbetalt støtte.

I registreringsskjemaet skal du fylle ut målepunkt-ID for målepunktene som er tilknyttet din jordbruksproduksjon og/eller produksjon i veksthus. Husk å kontrollere oppgitt målepunkt-ID godt ved utfylling. Målepunkt-ID må være riktig for at utbetalingene skal bli riktig.

For å kunne sende inn registreringsskjemaet, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

For å være med på første utbetalingsrunde av strømstøtte, må du sende inn registreringsskjemaet senest 17. februar. Sender du inn skjemaet etter 17. februar får du utbetalingen på et senere tidspunkt. Landbruksdirektoratet vil jevnlig betale ut støtte utover våren. Utbetalingen kan bli forsinket dersom du blir trukket ut til kontroll.

Registreringsskjemaet kan senest sendes inn 15. mai 2022.

Open contact form