Ordningen er aktuell for jordbruksforetak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd, og veksthusforetak som produserer en eller flere av følgende produksjoner i veksthus: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg. I tillegg gjelder ordningen for lag eller andre sammenslutninger som driver vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak, og som har strømutgifter til vanning av jordbruksareal i perioden april 2022 til og med oktober 2022.

Det er Landbruksdirektoratet som utbetaler støtten.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene for å motta støtten på Landbruksdirektoratets nettside. 

Landbruksdirektoratets personvernerklæring.

Start service

OBS: Ved innlogging i registreringsskjemaet er alle underenhetene synlige. Pass på at du velger riktig foretak, og ikke underenheten(e). Hvis du ved en feil velger underenheten må du logge ut, lukke nettleseren og prøve på nytt.

About this form

Formålet med ordningen er å bidra til at norsk matproduksjon i jordbruket og norsk produksjon i veksthus opprettholdes ved å etablere en midlertidig ordning for støtte som følge av ekstraordinære utgifter til elektrisk kraft. Videreføringen av ordningen gjelder utgifter til elektrisk kraft i produksjonen for jordbruksforetak og veksthus i perioden april 2022 til og med mars 2023. For vanningslag gjelder ordningen utgifter til elektrisk kraft til vanning av jordbruksareal i perioden april 2022 til og med oktober 2022.

Foretak som oppfyller vilkårene for å motta produksjonstilskudd og/eller avløsertilskudd, foretak som produserer en eller flere av følgende produksjoner i veksthus: grønnsaker, frukt, bær, krydderurter og medisinske urter, blomster og prydplanter, planteskolevekster, medregnet skogplanter, eller ungplanter av blomster, prydplanter, frukt, bær og grønnsaker for utplanting på friland og for salg, samt foretak som driver vanning av jordbruksareal som disponeres av minst to jordbruksforetak, kan motta strømstøtte. Foretaket må sende inn et registreringsskjema for å få utbetalt støtte.

I registreringsskjemaet skal du fylle ut målepunkt-ID for målepunktene som er tilknyttet din jordbruksproduksjon og/eller produksjon i veksthus, eller målepunkt-ID tilknyttet målepunkt som benyttes til vanning av jordbruksareal. Husk å kontrollere oppgitt målepunkt-ID godt ved utfylling. Målepunkt-ID må være riktig for at utbetalingene skal bli riktig.

For å kunne sende inn registreringsskjemaet, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Jordbruksforetak som ønsker støtte trenger kun å sende inn registreringsskjemaet én gang for hele perioden april 2022 til og med mars 2023. Jordbruksforetak må ha registrert seg innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med andre kvartal 2022. Foretak som registrerer seg etter denne datoen kan motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler, men registreringen må være foretatt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Hvis foretaket skal gjøre endringer i registreringen må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

Veksthus og vanningslag må sende inn én søknad for hvert kvartal de ønsker støtte. Veksthus må ha sendt søknad innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk i andre kvartal 2022. For å kunne motta støtte for strømforbruk i tredje og etterfølgende kvartaler må søknad være sendt innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte. Vanningslag må ha sendt søknad innen 30. september 2022 for å kunne motta støtte for strømforbruk fra og med april 2022 til og med juni 2022. For å kunne motta støtte til strømforbruk i tidsrommet fra og med juli 2022, må søknaden være sendt innen 31. desember 2022. Hvis foretaket skal gjøre endringer i søknaden må dette også gjøres innen to måneder etter det kvartalet som skal gi grunnlag for støtte.

Landbruksdirektoratet vil jevnlig betale ut støtte etter hvert kvartal. Utbetalingen kan bli forsinket dersom du blir trukket ut til kontroll.

Open contact form