Ordningen er aktuell for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær. Tilskuddet gis for å kompensere for kostnader knyttet til opplæring av nye arbeidstakere i forbindelse med innreiserestriksjonene som følge av covid 19-pandemien.

Landbruksdirektoratet behandler søknaden.

Du kan lese mer om ordningen og vilkårene for å motta tilskuddet på Landbruksdirektoratets nettside.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Formålet med ordningen er å bidra med tilskudd til opplæring av arbeidskraft i sesongen 2021 til foretak i grøntnæringen.

Søknad om tilskudd kan sendes til Landbruksdirektoratet når minimum arbeidsperiode er gjennomført, og senest innen 15. november 2021. Minimum arbeidsperiode er to ukers fulltidsstilling innenfor den produksjonen arbeidstaker har mottatt opplæring.

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær.

For å kunne sende inn søknad, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Open contact form