Skjemaet benyttes i forbindelse med søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

Start service

About this form

Ved årlig søknad om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag. Søknadsfristen er 31. mai.

Siidaandelsledere i reindriften.

Opplysningene som fylles ut i skjemaet blir brukt som grunnlag for å betale ut tilskudd til siidaandeler og tamreinlag som driver reindrift i tråd med forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.

Open contact form