Ordningen er aktuell for foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær og som trenger utenlandsk arbeidskraft som er strengt nødvendig.

Landbruksdirektoratet behandler søknaden. Landbruksdirektoratet vil gjøre resultatet av vedtaket tilgjengelig for grensemyndighetene. Så lenge andre vilkår om innreise er oppfylt, vil Landbruksdirektoratets vedtak gi rett til innreise.

Du kan lese mer om ordningen på Landbruksdirektoratets nettsider.

Landbruksdirektoratets personvernerklæring

 

Start service

About this form

Du kan bruke denne tjenesten for å søke om innreisetillatelse for utlending som skal utføre arbeidsoppgaver som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift i grøntnæringen.

Ordningen skal legge til rette for å kunne gi unntak fra innreiserestriksjonene for utlendinger som skal arbeide innenfor grøntnæringen og som er strengt nødvendige for å opprettholde forsvarlig drift.

Med grøntnæringen menes virksomheter som produserer poteter, grønnsaker, frukt og bær.

For å kunne fylle ut dette skjemaet, må du ha rollen «Primærnæring og næringsmidler» eller ha enkeltrettighet til tjenesten. Alle foretak i Norge har én eller flere personer med rollen «Primærnæring og næringsmidler».

For å sjekke om du har riktig rolle eller enkeltrettighet, kan du logge inn i Altinn og se under menypunktet "Profil | Skjema og tjenester du har rettighet til". Om du ikke har riktig rolle eller enkeltrettighet, må du få noen som har delegeringsrettighet til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 3 eller høyere.

Foretak som produserer poteter, grønnsaker, frukt eller bær kan søke om unntak fra innreiserestriksjonene for utlending som er strengt nødvendig for å opprettholde forsvarlig drift innenfor grøntnæringen.

Open contact form