This information is not yet available in English.

Gratis tilgang til firmaattest og andre produkter fra Brønnøysundregistrene på ditt selskap.

Start service

About this form

For de ulike produkter finnes det avkryssingsbokser for bestilling. Produktet leveres i form av en lenke til nedlastbart produkt fra Brønnøysundregistrenes nettside.

Her kan du velge mellom:
- Vis produktet på skjerm
- Skrive ut produktet
- Arkivere produktet
- Videresende lenken til produktet per e-post til andre mottagere

Firmaattesten inneholder de registrerte opplysninger i Foretaksregisteret. Firmaattest er kun tilgjengelig for de foretak som er registrert i Foretaksregisteret.

Dersom man ønsker å bestille original firmaattest i papirversjon og øvrige produkter for enheter man ikke har roller i, kan man bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Daglig leder, styremedlem, innehaver, regnskapsfører, revisor med flere kan benytte tjenesten.

For å få tilgang til denne tjenesten trenger du Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter . Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Her kan du finne noen av Brønnøysundregistrenes produkter:
- Firmaattest
- Registerutskrift
- Rolleoversikt - næringsvirksomhet
- Konsernstruktur
- Kopi av pantattest
- Bekreftelse fra Konkursregisteret
- Årsregnskap

I tillegg viser tjenesten et utvalg av opplysninger registrert i Enhets- og/eller Foretaksregisteret.

Do you need assistance?

Please contact The Brønnøysund Register Centre
Telephone + 47 75 00 75 00

Open contact form