Gratis tilgang til rolleoversikt, pantattest og bekreftelse fra Konkursregisteret

Start service

About this form

Dersom du ønsker å bestille produkter for andre personer enn deg selv, kan du bestille disse fra Brønnøysundregistrenes elektroniske bestillingsløsning.

Tjenesten kan benyttes av personen selv, samt de man eventuelt delegerer rettigheten til.

Alle privatpersoner har tilgang til tjenesten på seg selv. Du kan gi andre innsyn ved å delegere Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider eller enkeltrettigheten Produkter og tjenester fra Brønnøsundregistrene.

Her kan du finne noen av Brønnøysundregistrenes produkter:

- Rolleoversikt – næringsvirksomhet
- Rolleoversikt – utenfor næringsvirksomhet
- Kopi av pantattest
- Bekreftelse fra Konkursregisteret

Do you need assistance?

Please contact The Brønnøysund Register Centre
Telephone + 47 75 00 75 00

Open contact form