Skjema benyttes av læresteder og fylkeskommuner som søker om autorisasjon eller lisens som helsepersonell på vegne av kvalifiserte kandidater.

Start service

About this form

Innmeldingslisten skal brukes av utdanningsinstitusjoner for felles søknad om godkjenning av elever / studenter som har ferdigstilt sin utdanning og som er skikket til å få innvilget autorisasjon eller lisens som det blir søkt om.

Listen må sendes til Helsedirektoratet før det har gått 2 måneder fra elev / student har ferdigstilt sin utdanning (vitnemålsdato).

Feilinnsending:

Ved feilinnsending kontakt Helsedirektoratet på godkjenning@helsedir.no eller telefon 21 52 97 00.

Innmeldingslisten benyttes av norske utdanningsinstitusjoner som utdanner helsepersonell som trenger autorisasjon / lisens for å kunne utføre sitt yrke.

For å kunne bruke tjenesten må Helsedirektoratet ha meldt inn utdanningsinstitusjonen som bruker av tjenesten. Send e-post til godkjenning@helsedir.no hvis din utdanningsinstitusjon utdanner helsepersonell og du ikke får tilgang til tjenesten.

For å sende inn denne tjenesten kreves rollen Utfyller/innsender.

Tjenesten krever innlogging på sikkerhetsnivå 2.

Skjema skal benyttes for en effektiv og sikker søknadsprosess for søker.

Mer om skjemaet Innmeldingslister benyttes for felles, automatisk registrering av personer som er kvalifisert til å få autorisasjon eller lisens som helsepersonell. Personer som står på denne listen skal ikke søke om autorisasjon på egen hånd men får autorisasjon automatisk.

Contact information

Email: digilaer@udir.no

Open contact form