Skjemaet skal brukes av selskaper (ikke enkeltpersonforetak) som skal starte opp autorisasjonspliktig regnskapsførervirksomhet. Det må påregnes fire ukers behandlingstid.

.

Start service

About this form

Skjemaet skal brukes når selskapet oppfyller vilkårene for autorisasjon som
regnskapsførerselskap.

Selskapet som søker om autorisasjon, må være registrert i Foretaksregisteret. Enkeltpersonforetak er ikke et selskap, og skal ikke søke om autorisasjon. I et enkeltpersonforetak som driver regnskapsførervirksomhet, må innehaveren være autorisert regnskapsfører.

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Daglig leder eller rollen Styreleder.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil, roller og rettigheter. Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Vanligvis trengs det ikke vedlegg til skjemaet. Unntak gjelder i visse tilfeller, se informasjon i søknadsskjemaet.

Spørsmål om skjemaet?

Ved spørsmål om skjemaet, kontakt
Marianne Lenes 
E-post: mal@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug
E-post: uha@finanstilsynet.no 
Telefon: 22 93 97 94

Open contact form