Hvitvaskingsloven krever at foretak som tilbyr nærmere bestemte virksomhetstjenester må ha autorisasjon fra Finanstilsynet. Virksomhetstjenester kan sies å være tjenester til hjelp i andres virksomhet. Hvilke virksomhetstjenester som krever autorisasjon og hvilke vilkår som gjelder for å få slik autorisasjon er beskrevet på Finanstilsynets nettsted. Les det som står der før søknad sendes.

Start service

About this form

Skjemaet brukes for å søke om konsesjon som tilbyder av virksomhetstjenester

Autorisasjonsplikten er begrenset til foretak som er registrert i Enhetsregisteret og Merverdiavgiftsregisteret. Slike foretak må ha autorisasjon for å tilby virksomhetstjenester som beskrevet i hvitvaskingsloven § 2 nr. 4.

Autorisasjon gis etter søknad. Autorisasjon fra Finanstilsynet er likevel ikke nødvendig for foretak som har rett til å drive advokatvirksomhet etter domstolloven, autorisert regnskapsfører, autorisert regnskapsførerselskap, statsautorisert og registrert revisor og godkjent revisjonsselskap.

Nødvendige vedlegg framkommer i skjemaet.

Autorisasjonsplikt for tilbydere av virksomhetstjenester – se hvitvaskingsloven

For å fylle ut dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Tjenesten krever innlogging med sikkerhetsnivå 2 eller høyere.

Marianne Lenes,
E-post: mal@finanstilsynet.no,
Telefon: 22 93 97 94

Unn Hedvig Årskaug,
E-post: uha@finanstilsynet.no,
Telefon: 22 93 97 34

Open contact form