Skjemaet benyttes av foretak som ønsker å søke Finanstilsynet om foretaksbevilling for eiendomsmegling, fremmedinkasso eller oppkjøpsinkasso.

Start service

About this form

Skjemaet har ingen frist.

Hvilke vedlegg som skal vedlegges vil fremgå av søknadsskjema.

Dette skjema skal benyttes ved søknad om:

foretaksbevilling for eiendomsmegling, fremmedinkasso eller oppkjøpsinkasso.

Spørsmål om skjemaet?

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for eiendomsmegling:
Geir Haatveit, haa@finanstilsynet.no, 22 93 98 03.

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Spørsmål til søknad om foretaksbevilling for fremmedinkasso og oppkjøpsinkasso:
Stein Tore Næprud, stn@finanstilsynet.no, 22 93 98 07

Alternativt
Kristin Stokkebø, kst@finanstilsynet.no, 22 93 98 08.

Open contact form