Kvantitativ kvartalsrapportering i henhold til Solvens II-forskriften. Altinnskjemaet skal ha ett vedlegg i XBRL-format (*.xbrl) eller en pakket XBRL-fil (*.zip).

To the inbox

About this form

Frist
Se Solvens II-forskriften §61 Rapporteringsfrister

Korrigering
En innlevering korrigeres ved å benytte 'Lag ny kopi' av tidligere innsending. Denne finnes i Arkivert-mappen i Min meldingsboks.

For å fylle ut og sende inn dette skjemaet trenger du Altinn-rollen Utfyller/innsender.

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på denne siden. Om du ikke har denne rollen, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Altinnskjemaet skal ha ett vedlegg i XBRL-format (*.xbrl) eller en pakket XBRL-fil (*.zip).

Open contact form